Polokovy

Polokovy

POLOKOVY

KŘEMÍK S

VÝSKYT:
• V přírodě pouze vázaný ve sloučeninách (oxid křemičitý, křemičitany = písky, jíly)
• Tvoří až 28% zemské kůry
• Křemík o čistotě až 98% se vyrábí v el. pecích z přečištěného křemenného písku a
z koksu
• Je obsažen v nerostu křemenu SiO2 (= v písku, hlavní složka skla)
• V živých organismech (kosti, chrupavky, zubní sklovina, rostliny – přeslička, kopřiva)

odrůda křemene ametyst

odrůda křemene křišťál

VLASTNOSTI:
• IV A skupina PSP, 4 valenční elektrony
• Modrošedý, krystalický
Tvrdý, ale velice křehký
• Strukturou se podobá diamantu
Je stálý a odolný proti působení většiny kyselin

POUŽITÍ:
• Výroba polovodičových elektronických součástek, především počítačových čipů
(mikročipů)
• Výroba solárních článků (převod světelné energie na elektrickou)
• Jeho sloučeniny SILIKONY se používají jako lepidla, výplňové hmoty, mazadla,
oleje; pro svou zdravotní nezávadnost se z nich vyrábí i zdravotnické pomůcky např.
hadičky, dudlíky, implantáty, oční čočky, protézy (nos, ušní boltec)

GERMANIUM Ge

VÝSKYT:
• V přírodě pouze vázaný ve sloučeninách (v zinečnatých rudách)

VLASTNOSTI:
• IV A skupina PSP, 4 valenční elektrony
• Tmavě šedá, pevná látka
• Krystalická, křehká lesklá

POUŽITÍ:
• Vysoce čisté Ge na výrobu integrovaných obvodů
• Součást optických vláken a kabelů
• Výroba optiky a elektroniky zachycující infračervené záření (přístroje pro noční
vidění)

ARSEN As

VÝSKYT:
• V přírodě jen v malém množství (jako sulfid)

VLASTNOSTI:
• V A skupina PSP, 5 valenčních elektronů
• Šedá, lesklá, krystalická látka
• POZOR! Jeho sloučeniny jsou velice jedovaté, patří mezi karcinogeny (oxid
arsenitý = arsenik, utrejch, smrtelná dávka 0,2g)

POUŽITÍ:
• Ve sloučeninách s galiem v procesorech počítačů
• Součást insekticidů (= látek hubících hmyz)
• POZOR! Do životního prostředí se jeho sloučeniny dostávají z hutních provozů a při
spalování nekvalitního hnědého uhlí 

reklama