Polymerace

Polymerace

POLYMERACE

POLYMERACE JE REAKCE MNOHA MOLEKUL JEDNODUCHÉ LÁTKY
(MONOMERU), KTERÉ VYTVOŘÍ JEDNU VELKOU MOLEKULU =
MAKROMOLEKULU (POLYMER).
(Od řeckého poly = mnoho a mer = část; mer je tvořen skupinou, která se v molekule
pravidelně opakuje)
Podmínkou polymerace je DVOJNÁ VAZBA mezi atomy uhlíku ve výchozí látce.

Velké molekuly látek (molekuly o velké molární hmotnosti) jsou MAKROMOLEKULY.
V makromolekulách je vázáno několik set až tisíc atomů.

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY jsou látky obsahující makromolekuly.

Příkladem uměle vyrobené makromolekulární látky jsou PLASTY, např. POLYETHYLEN.

Při výrobě polyethylenu obsahuje výchozí látka mezi atomy uhlíku ve své molekule dvojnou
vazbu.
Tato vazba při reakci zaniká a vzniká makromolekulární látka.

Plasty vznikají reakcemi, při kterých z malých molekul výchozích látek vznikají velké
molekuly produktu.
Například při výrobě známého plastu polyetylenu vznikají z mnoha molekul etylenu velké
molekuly – makromolekuly – polyethylenu.
V chemických rovnicích označujeme tuto skutečnost písmenem n (číslo n je větší než
1000).
Hranatými závorkami ve vzorci polyethylenu se označuje úsek makromolekuly, který se
mnohonásobně opakuje.

reklama