Přírodní látky

Přírodní látky

PŘÍRODNÍ LÁTKY

Všechny projevy organismů těsně souvisejí s chemickými změnami.
Chemické změny jsou základem látkové výměny, růstu, rozmnožování, pohybu a nervové
činnosti.
Proto se chemici ve spolupráci s biology zabývají studiem vlastností a přeměn látek, které
jsou v živých organismech.
Přírodní látky jsou součástí těl rostlin a živočichů.

PŘÍRODNÍ LÁTKY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI
CHEMICKÝCH PŘEMĚNÁCH V ROSTLINNÝCH I ŽIVOČIŠNÝCH BUŇKÁCH.

Chemickými rozbory bylo zjištěno, že přírodní látky, které tvoří živé organismy, můžeme
rozdělit do čtyř základních skupin:

• SACHARIDY (CUKRY)
• TUKY
• BÍLKOVINY
• NUKLEOVÉ KYSELINY

Důležitou součástí živé hmoty je také voda, která tvoří 50 – 80% hmotnosti živočichů a
rostlin, podle druhu.

reklama