Sacharidy

Sacharidy

SACHARIDY

SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ
UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK
HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH.

Sacharidy dělíme na ALDÓZY a KETÓZY podle toho, zda obsahují charakteristickou
skupinu aldehydů -CHO nebo ketonů –C=O.

Podle velikosti a složitosti molekul dělíme sacharidy podle schématu:

Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látky.
Vznikají především v rostlinách, kde plní dvě důležité funkce, a to funkci stavebních a
zásobních látek.
V těle živočichů jsou hlavním zdrojem energie.

FOTOSYNTÉZA:

FOTOSYNTÉZA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CHEMICKÁ REAKCE V PŘÍRODĚ.

Při fotosyntéze dochází v zelených rostlinách působením slunečního záření k reakci oxidu
uhličitého s vodou a vzniká sacharid glukóza C6H12O6 a kyslík O2

VÝZNAM SACHARIDŮ:
Zdroj chemické energie, která je nezbytná pro životní pochody rostlin a živočichů
(glukóza, sacharóza)
Stavební látka rostlinných buněk (celulóza)
Zásobní látka rostlin (škrob)
Základní potrava lidí a živočichů (sacharóza a škrob)
Průmyslová surovina (potravinářství, výroba papíru, přírodních a umělých vláken)

MONOSACHARIDY

MONOSACHARIDY JSOU JEDNODUCHÉ SACHARIDY, KTERÉ MAJÍ 3 – 6
ATOMŮ UHLÍKU V MOLEKULE A OBSAHUJÍ HYDROXYLOVÉ A
KARBONILOVÉ CHARAKTERISTICKÉ SKUPINY.

Názvy těchto sacharidů jsou obvykle zakončeny příponou -óza (dříve –osa).  

GLUKÓZA, CUKR HROZNOVÝ, C6H12O6
Stavba molekuly (Patří mezi aldózy, protože obsahuje charakteristickou skupinu aldehydů
-CHO)

GLUKÓZA:
• Bílá krystalická látka
• Rozpustná ve vodě
• Sladká chuť
• Vyskytuje se v ovoci, hroznech vinné révy, rostlinných šťávách, v malém množství
v krvi
• Je součástí potravy člověka a významným zdrojem energie
• Používá se k výrobě ethanolu, kyseliny citronové, vitamínu C
• V lékařství se používá jako „umělá výživa“
POZOR!!! Přítomnost glukózy v moči ukazuje na možnost onemocnění „cukrovkou“.

FRUKTÓZA, CUKR OVOCNÝ C6H12O6
Stavba molekuly (fruktóza patří mezi ketózy, protože obsahuje charakteristickou skupinu
ketonů –C=O):

FRUKTÓZA:
• Nachází se v ovocných šťávách a především v medu
• Má o 30% větší sladivost než sacharóza (cukr řepný)

DISACHARIDY

DISACHARIDY JSOU SLEŽENÉ SACHARIDY, JEJICHŽ MOLEKULY SE
SKLÁDAJÍ ZE DVOU JEDNOTEK MONOSACHARIDŮ.
Mají 12 atomů uhlíku v molekule.

SACHARÓZA, CUKR ŘEPNÝ, TŘTINOVÝ C12H22O11

Vznik:

SACHARÓZA:
• Bílá krystalická látka
• Dobře rozpustná ve vodě
• Výrazně sladká chuť
• Zahříváním se mění v karamel, který se používá jako hnědě potravinářské barvivo
pod označením E150 (ocet, rum)

VÝROBA:
Sacharóza se získává v cukrovarech z cukrové řepy nebo z cukrové třtiny.
Bulvy řepy se krouhají a vyluhují horkou vodou.
Nežádoucí příměsi se z roztoku odstraňují hydroxidem vápenatým.
Dále následuje filtrace směsi.
Cukr se z filtrátu získává odpařováním vody a krystalizací.
Krystaly cukru se oddělují odstředěním.
Cukr se dále čistí (rafinuje) a zpracovává na známé formy: krystal, krupice, moučka, kostky.

MALTÓZA, CUKR SLADOVÝ C12H22O11
• Je složen ze dvou molekul glukózy
• Jako potravina má stejnou energetickou hodnotu jako sacharóza, je však méně sladká.
• Vzniká například ze škrobu při klíčení zrn ječmene
• Je součástí ječmenného sladu, který je hlavní surovinou pro výrobu piva.

LAKTÓZA, CUKR MLÉČNÝ:
• Vyskytuje se pouze v mateřském mléce savců
• Používá se na výrobu tabletek různých léků a vitamínových přípravků

POLYSACHARIDY

POLYSACHARIDY JSOU MAKROMOLEKULÁRNÍ SACHARIDY, KTERÉ JSOU
SLOŽENY Z MNOHA MOLEKUL JEDNODUCHÝCH SACHARIDŮ
(MONOSACHARIDŮ).

Vznikají polymerací:

ŠKROB, (C6H10O5)n: 
• Bílá látka, bez chuti
• Ve vodě málo rozpustná
• Vzniká v zelených rostlinách jako zásobní látka
• Vyskytuje se v hlízách rostlin (brambory), zrnech obilnin (rýže) a v plodech luštěnin
• Je součástí mnoha potravin, používá se k zahušťování pokrmů, např. omáček nebo
v čínské kuchyni
• Je součástí přípravků na škrobení prádla

GLYKOGEN, ŽIVOČIŠNÝ ŠKROB:
• Má velmi rozvětvenou molekulu tvořenou až 120 000 molekulami glukózy
• Slouží jako zásobní látka živočichů a hub
• Je uložen zejména v játrech a ve svalech (v případě potřeby se štěpí na jednoduché
cukry a krev ho odnáší na místo potřeby)

CELULÓZA, BUNIČINA (C6H10O5)2:
• Bílá pevná látka 
• Nerozpustný polysacharid tvořený molekulami glukózy
• Je hlavním stavebním materiálem stěn rostlinných buněk
• Téměř čistou celulózu obsahují vlákna z oplodí bavlníku (bavlna), stonky lnu a
konopí
• Asi 50% celulózu obsahuje dřevo stromů, ze kterého se také vyrábí
• Používá se k výrobě papíru, vaty, textilií, umělého hedvábí, celofánu, ale i výbušnin
(bezdýmný střelný prach)

Rozdělení sacharidů:

reklama