Stavba atomu

Stavba atomu

STAVBA ATOMU

Historie objevu atomu:

 

Démokritos z Abdér (460 – 370 př. n. l.) – řecký filosof, předvídal, že látky se skládají
z menších, dále nedělitelných látek. Tyto částice nazval ATOMY (z řeckého atomos, tj.
nedělitelný)

John Dalton (1766 – 1844) – anglický fyzik a chemik v 19. Století vypracoval vědecké učení
o stavbě látek z atomů. Atomy byly podle něho malé, neměnné a nedělitelné částice.

Ernest Rutherford (1871 -1937) – anglický fyzik a chemik v roce 1911 objevil, že atomy se
skládají z jádra a jeho obalu. V jádře jsou kladně nabité částice PROTONY a obal obsahuje
záporně nabité ELEKTRONY.

James Chadwick – britský fyzik v roce 1923 objevil další částice tvořící jádro atomů –
neutrální NEUTRONY.

Definice atomu:
ATOM je základní stavební jednotka hmoty, jsou to nejmenší částice, na které lze hmotu
rozložit chemickou cestou.

Stavba atomu:

Atomy jsou složeny z částic:
• proton (p+) = částice s nejmenším kladným elektrickým nábojem
• elektron (e-) = částice s nejmenším záporným elektrickým nábojem
• neutron (n0) = částice bez náboje

počet protonů = počet elektronů

Atom je složen ze dvou částí:
• jádro atomu (p, n)
• obal atom (e)

V jádře atomu je soustředěna téměř veškerá jeho hmotnost, protože protony a neutrony
mají přibližně stejnou hmotnost a elektrony v porovnání s nimi mají hmotnost pouze
nepatrnou – 1840 x menší.

Elektrony se pohybují kolem jádra atomu ve vrstvách (slupkách), elektrony ve stejné vrstvě
mají stejnou energii.
Od jádra nejvzdálenější vrstva se nazývá vnější (valenční) vrstva.
Elektrony vnější vrstvy = valenční elektrony. Valenční elektrony ovlivňují chemické
vlastnosti prvků.

Protonové číslo (Z) = počet protonů v jádře.

Nukleonové číslo (A) = počet protonů a neutronů.

Protonové číslo se zapisuje vlevo dole u značky prvku a u nukleonové vlevo nahoře.
Izotopy = atomy téhož prvku s různým počtem neutronů (mají různou hmotnost).

reklama