Sulfidy

Sulfidy

SULFIDY

SULFIDY (dříve sirníky):

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny s jiným prvkem, obvykle kovem či polokovem.

NÁZVOSLOVÍ SULFIDŮ:
Názvosloví sulfidů je velice podobné názvosloví oxidů. Síra má v sulfidech oxidační číslo –II,
stejně jako kyslík v oxidech

!!! S-II !!! 

VÝZNAMNÉ SULFIDY:

SULFID OLOVNATÝ PbS (GALENIT): 
• Nápadně těžký šedý nerost s namodralým odstínem a kovovým leskem
• Hlavní ruda pro výrobu olova
• Používá se pro výrobu akumulátorů (baterie v autě), nábojů do lehkých palných zbraní
a brokovnic

SULFID ZINEČNATÝ ZnS (SFALERIT):
• Hnědý, žlutý, šedavě až modravě černý, vzácně i červený nerost s vysokým leskem
• Hlavní ruda pro výrobu zinku
• Používá se pro výrobu luminoforů (látky, které pohlcují určité druhy záření a jsou
schopny ho postupně opět vydávat ve formě světla – obrazovky, zářivky, výbojky) a
k výrobě mosazi 

DISULFID ŽELEZA FeS2 (PYRIT):
• Křehký nerost zlatavé barvy s kovovým leskem
• V některých nalezištích se vyskytuje spolu s uhlím („kočičí zlato“)
• Ruda pro výrobu železa 

reklama