Teplo a chemické reakce

Teplo a chemické reakce

TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE

Ze zkušenosti víme, že při spalování látek se do jejich okolí uvolňuje teplo.
Toto teplo způsobuje ohřívání jiných látek.
Například při hoření zemního plynu v kuchyňském sporáku ohříváme vodu, spalováním uhlí
v kamnech ohříváme vzduch v místnosti, v kotelnách se vyhřívá voda pro ústřední vytápění
domů.

Jak jsme již poznali, jsou vedle reakcí, při kterých se teplo uvolňuje, i reakce, při nichž se
teplo spotřebovává.

TERMOCHEMIE – JE ČÁST CHEMIE, KTERÁ SE ZABÝVÁ TEPELNÝMI
ZMĚNAMI PŘI CHEMICKÝCH REAKCÍCH.

1. EXOTERMICKÉ REAKCE – jsou reakce, při kterých se teplo uvolňuje.

2. ENDOTERMICKÉ REAKCE – jsou reakce, při kterých se teplo spotřebovává.

reklama