Třídění směsí a složení roztoků

Třídění směsí a složení roztoků

TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ

Směsi jsou látky složené ze dvou nebo více složek.
Směsi třídíme na dvě hlavní skupiny:

1. RŮZNORODÉ (HETEROGENNÍ)
2. STEJNORODÉ (HOMOGENNÍ) = ROZTOKY

Různorodé směsi (heterogenní):
= směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem

Příklady dvousložkových různorodých směsí:

————————————————————————————————————-

Stejnorodé směsi (homogenní, roztoky):
= směsi, ve kterých okem, lupou nebo mikroskopem jednotlivé složky nemůžeme rozlišit

Roztoky mohou být podle skupenství:

1) plynné (např. vzduch)
2) kapalné (např. slaná voda)
3) pevné (např. slitiny – bronz, mosaz)

Ze stejnorodých směsí mají největší význam kapalné roztoky.

Roztok = rozpuštěná látka + rozpouštědlo
Př.: Slaná voda – rozpuštěná látka = sůl
– rozpouštědlo = voda

Rozpouštění pevných látek v kapalině urychluje:

a) rozetření pevné látky
b) míchání
c) zahřívání kapaliny

Rozpustnost se nejčastěji udává jako hmotnost látky rozpuštěné ve 100g rozpouštědla při vzniku
nasyceného roztoku (za určité teploty a tlaku).

Rozpustnost většiny pevných látek se s rostoucí teplotou rozpouštědla zvětšuje.

Rozpustnost látek je uvedena v tabulkách

Nasycený roztok je roztok, ve kterém se při dané teplotě a tlaku již více látky nerozpustí.

Nenasycený roztok je roztok, ve kterém je za daných podmínek rozpuštěné látky méně než v
nasyceném roztoku.

SLOŽENÍ ROZTOKŮ
Můžeme vyjádřit:
1. procenty (kolik rozpuštěné látky roztok obsahuje)
2. hmotnostním zlomkem (w) látky rozpuštěné v roztoku

m (A) = hmotnost rozpouštěné látky
m = celková hmotnost roztoku
w . 100% ……vyjádření složení roztoku v procentech

Příklady:
1. Kolik gramů kuchyňské soli je rozpuštěno v 400 g jejího 20% vodného roztoku ?
100% ……… 400 g
20% ……….. x g
x = 20 . 400 : 100
x = 80 g
Ve vodném roztoku je rozpuštěno 80 g soli.

2. Kolika procentní bude vodný roztok hydroxidu sodného, který vznikne rozpuštěním 20 g
hydroxidu ve 100 g vody ?
hmotnost roztoku (100%) ………………. m = 20g + 100g = 120g
hmotnost rozpuštěné látky (x %) …… m (A) = 20 g
w = 20 : 120 = 0,166
0,166 . 100 % = 16,6 %
Roztok hydroxidu sodného bude 16,6 % .

Příklady:
1. Roztok vznikl rozpuštěním 30g NaCl v 90 g vody. Vypočítej kolik procent NaCl je v jeho
vodném roztoku.(25%)
Návod:
100% ………. 30 + 90 g
x% …………….. 30 g
2. Kolik gramů hydroxidu draselného je třeba k přípravě 250 g jeho 20% vodného
roztoku?(50g)
3. Jaké množství sody bylo nutno rozpustit ve vodě, aby vzniklo 500g jeho 35%
roztoku?(105g)
4. Vypočítej hmotnostní zlomek chloridu sodného, víte-li, že obsahuje 30 g chloridu sodného
ve 150 g vody.(16,6%)
5. Kolik gramů cukru je třeba k přípravě 250 g jeho 15% roztoku?(37,5g)
6. Vypočítej hmotnost 25% roztoku bromidu stříbrného, když víš, že k jeho přípravě bylo
použito 50 g AgBr.(200g)
7. Kolik gramů vody a kolik gramů cukru je třeba k přípravě 500g 10% roztoku cukru?(50g,
450g)
8. Přidáme-li ke 150g 10% roztoku cukru ještě 50g vody, kolika procentní bude výsledný
roztok?(7,5%)
9. Mám 200g 20% roztok chloridu sodného. Přidám k tomuto roztoku ještě 50 g chloridu
sodného. Vypočítej kolika procentní bude výsledný roztok?(36%)

reklama