Uhlovodíky

Uhlovodíky

UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY JSOU DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY UHLÍKU A VODÍKU.

ATOM UHLÍKU C má ve všech organických sloučeninách dvě základní vlastnosti:
1. Atomy uhlíku C jsou vždy ČTYŘVAZNÉ.
Vazby mezi atomy jsou tvořeny společným párem elektronů, což v chemickém vzorci
vyjadřujeme čárkou mezi atomy prvků.
Například vazbu mezi atomy uhlíku značíme C-C, mezi atomy uhlíku a vodíku C-H.

2. Atomy uhlíku mají schopnost vzájemně se vázat, a tak vytvářet UHLÍKATÉ
ŘETĚZCE.
Např. čtyři atomy uhlíku se mohou spojit těmito způsoby:

Typy vazeb mezi atomy uhlíku v organických sloučeninách:

ROZDĚLENÍ UHLOVODÍKŮ

Uhlovodíky jsou tříděny do skupin podle struktury uhlíkatého řetězce a podle typu vazeb mezi
atomy uhlíku.
Skupiny uhlovodíků, které budeme probírat, můžeme rozdělit takto:

1. ALKANY (jednoduchá vazba, přímý řetězec)
2. CYKLOALKANY (jednoduchá vazba, uzavřený řetězec)
3. ALKENY (dvojná vazba, přímý řetězec)
4. ALKYNY (trojná vazba, přímý řetězec)
5. ARENY (střídání jednoduché vazby s dvojnou, uzavřený řetězec šesti uhlíků)

reklama