Úvod do chemie – co je to chemie, rozdělení chemie

Úvod do chemie

Chemie je přírodní věda, která studuje složení látek a jejich přeměnu v látky jiné.

Zkoumá složení, stavbu a vlastnosti látek, podmínky a cesty jejich přeměn a možnosti jejich využití.

Chemie využívá při zkoumání látek tyto postupy:
1. POZOROVÁNÍ
2. POKUS

Chemický děj:

Vznikají při něm nové látky, např. zahříváním cukru vzniká karamel. Fyzikální děj: Nevznikají při něm nové látky, např. zahříváním ledu, led taje.

reklama