Vlastnosti látek

Vlastnosti látek

Metody určování vlastností látek:

 1. pozorování
  • očima (skupenství, barvu, lesk, tvar)
  • nosem (vůni a zápach)
  • jazykem (chuť)
  • hmatem (vodivost tepla, hrubost povrchu, pružnost)
  • ušima (zvukovou vodivost)
 2. pokus (experiment)
  • zjišťuje chování látek za určitých podmínek
  • příklady pokusů – hořlavost, chování při zahřívání, rozpustnost ve vodě
 3. měření
  • teplota tání
  • teplota varu
  • hustota
 4. výpočet
  • hustota z objemu a hmotnosti

 

Rozlišení vlastností kuchyňské soli, krystalového cukru a naftalenu

Látka

  

Vlastnosti

 

barva

zápach

rozpustnost

při zahřívání

ve vodě

v benzínu

sůl

     

cukr

     

naftalen

     

 

Test – ukoly:

 1. Které z uvedených dějů jsou chemické:
  • A) mrznutí vody na rybníku o         
  • B) tavení skla  o        
  • C) vypařování lihu  o
  • D) spalování uhlí  o       
  • E) rezavění oceli  o   
  • F) slazení kávy 
  • G) spalování benzínu v motoru auta o        
  • H) schnutí vypraného prádla  o        
  • I) pečení chleba 
  • J) solení zasněžených vozovek
 1. Jaké předpokládáš výsledky pokusů ? – zahřívání benzínu v misce
 • zahřívání kousku igelitu v plameni
 • zahřívání křídy ve zkumavce
 1. Doplň v tabulce vlastnost, kterou se liší uvedené látky. (doplňte vždy jednu z těchto vlastností: pružnost, barva, zápach)

Látky

Vlastnost, která látky odlišuje

benzín, voda, ocet 

 

sklo, plexisklo

 

zlato, železo

 
 1. Do tabulky dopiš vždy jednu vhodnou vlastnost

Látky

 

Vlastnosti

stejné

rozdílné

voda a líh

  

cukr a sůl

  

hliník a měď

  
reklama