Voda

Voda

Voda
Základní podmínka života
Životodárná kapalina

Vodu můžeme nazvat skutečně životodárnou, protože bez ní by přestal na Zemi existovat život. Člověk vydrží bez jídla až 21 dní, avšak bez vody jen 3 – 4 dny. Lidské tělo obsahuje 70 %, rostliny až 90 % vody.

Koloběh vody v přírodě:

Druhy vody:

Podle obsahu minerálních látek:

-destilovaní
-měkká
-tvrdá
-minerální
-slaná

Podle obsahu nečistot:

-pitná
-užitková
-odpadní

Destilovaná voda

Destilovaná voda je bezbarvá,
čirá kapalina, bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C.
Nejlehčí metodou získání skoro čisté vody ze směsi je destilace. Užívá se hlavně v laboratořích do chladičů aut a do napařovacích žehliček.

Měkká a tvrdá voda
Měkká
voda obsahuje málo rozpuštěných látek. Naopak voda procházející vrstvami zemské kůry obsahuje značné množství minerálních látek, je tvrdá.

Slaná voda
Množství rozpuštěných látek v 1 l vody
-Pitná voda méně než 1 g
-Minerální voda více než 1 g
-Mořská voda přibližně 35 g

Slaná voda se vyskytuje především v mořích a oceánech. 

Minerální voda
Minerální voda je voda se zvýšeným obsahem minerálních látek. Má často léčivé účinky, ale
dlouhodobé pití pouze minerálek se nedoporučuje, jelikož pro svůj velký obsah minerálních složek mohou zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak.
Minerální vody se často ještě dělí na přírodní minerální vody léčivé a přírodní minerální vody stolní (mineralizace do 6 g/l)

Pitná voda
Pitná voda
musí být zdravotně nezávadná. To znamená, že ani dlouhodobým užíváním nezpůsobí poruchy zdraví. Získává se z podzemní nebo úpravou povrchové vody ve vodárnách, kde se usazuje a filtruje přes pískový filtr a zbaví choroboplodných zárodků desinfekcí chlórem nebo ozónem.

Voda užitková a odpadní

Voda z podzemních a povrchových zdrojů, která
neobsahuje látky poškozující lidské zdraví, je voda
užitková. Používá se v domácnostech, zemědělství i průmyslu, ale nesmíme ji používat k pití. Činností člověka vzniká v domácnostech, průmyslu i zemědělství voda odpadní. Před vypuštěním do řeky je ji potřeba vyčistit tak, aby její čistota byla alespoň taková jako odebírané vody. To se děje v čističkách odpadních vod. V nich se čistí voda mechanicky
(usazováním), chemicky (pomocí chemických látek) a biologicky (pomocí mikroorganism
ů a kyslíku).

Biologické aspekty vody
V organismech je voda hlavním prostředníkem při dopravě a příjímáním živin a při vylučování nepotřebných a škodlivých látek. Rostlinné buňky obsahují přes 90 % a lidské tělo kolem 70 % vody. Pro zajištění svých základních biologických funkcí jí spotřebuje člověk denně 2,5 – 3 litry.

Spotřeba vody v ČR
Spotřeba vody pro člověka a jeho činnosti je mnohem vyšší
než základní biologická potřeba a v ČR dosahuje asi
450 l / obyvatele (koupání, praní, WC, mytí nádobí, úklid,
vaření, pití aj.). Nejvíce vody však spotřebuje průmysl, např. výroba litru limonády – 8 l, výroba 1 t oceli – 450 l, výroba
jednoho automobilu – 30 000 l vody.

reklama