Vodík

Vodík

VODÍK

VODÍK je prvek, jehož atomů je na Zemi a ve vesmíru nejvíce (90%)

Výskyt:
• v nižších vrstvách atmosféry se vyskytuje v zanedbatelném množství
• ve vyšších vrstvách (nad 100 km) v převážné míře
• ze všech prvků tvoří nejvíce sloučenin, nejrozšířenější je voda

Vlastnosti:
• za normálních podmínek bezbarvý plyn (asi
14krát lehčí než vzduch)
• bez chuti a zápachu
• na vzduchu hoří čistý vodík bezbarvým
plamenem, produktem hoření je voda
s kyslíkem tvoří třaskavou (výbušnou) směs
skládá se z dvouatomových molekul H2
• atom vodíku je ze všech atomů nejjednodušší,
má protonové číslo 1

Použití:
• k výrobě amoniaku (výroba dusíkatých hnojiv), chlorovodíku a methanolu
• plnění meteorologických balónů
• svařování kovů (kyslíko-vodíkový plamen, t = 3000ºC)
• palivo raketových motorů (zkapalněný vodík)
• ztužování tuků (přeměna rostlinných olejů na ztužené pokrmové tuky)
• pro technické účely se plní do ocelových lahví označených červeným pruhem

Příprava:
• reakcí kyseliny chlorovodíkové se zinkem

• elektrolýzou vody (rozklad vody účinkem el. proudu)

reklama