Význam chemie

Význam chemie

Život současného člověka si nelze bez chemie představit. Nejde jen o chemické produkty, které pronikly do všech oblastí průmyslové a zemědělské výroby i do každodenního života a je nutné s nimi umět zacházet, ale i o ty základní informace, bez kterých se současné člověk neobejde. Patří k nim například chemické poznatky o lidském těle a jeho funkcích, o složení potravy a její správné úpravě, o zacházení s léčivými látkami, pesticidy, detergenty a dalšími látkami, které mohou poškozovat lidské zdraví.

Významným úkolem chemiků je navrhovat způsoby zjišťování těchto škodlivých látek i postupy k jejich odstraňování.

Chemická výroba:

Do chemické výroby se zahrnují průmyslová odvětví, v nichž se produkty výroby získávají látkovou přeměnou surovin. Jde zejména o:

 • Chemický průmysl (výroba chemikálií, barviv, výbušnin, plastů, zpracování ropy)
 • Farmaceutický průmysl (výroba léčiv)
 • Sklářský průmysl (výroba porcelánových, kameninových a jiných keramických předmětů)
 • Potravinářský průmysl (výroba pokrmových tuků, cukru, piva, lihovin apod.)
 • Hutnický průmysl (výroba kovů z rud)
 • Průmysl stavebních materiálů (výroba cementu malty, betonu apod.)

Suroviny chemické výroby:

 • Vzduch (kyslík, dusík, vodík)
 • Voda
 • Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn)
 • Rudné suroviny (železná ruda)
 • Nerudné suroviny (kaolín, písek, jíly, hlíny, vápenec)
 • Dřevo
 • Zemědělské plodiny

Střediska chemického průmyslu v ČR:


 

reklama