Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna

Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634)
– Výrazná osobnost českých dějin v období třicetileté války
– Generalissimus císařských vojsk od roku 1625, sklízí úspěchy ve válce falcké, dánské a švédské
– Zbohatl z konfiskací majetku uprchlíků po bitvě na Bílé hoře
– Podezřelý ze zákulisních jednání se Švédy
– Byl pověrčivý, svůj život řídil podle horoskopu, který mu sestavil J. Kepler
– Na Fýdlantsku si na svém panství vytvářel vlastní stát, jeho střediskem se stal Jičín
– Byl zavražděn v Chebu
– Ostatky vévody byly roku 1636 převezeny do Valdic do kartuziánského kláštera, po jeho zrušení roku
1785 byly ostatky pohřbeny v Mnichově Hradišti.
– Valdštejnův ohromný majetek byl zkonfiskován, rodina Albrechta z
Valdštejna získala zpět pouze pražský palác pro Maxmiliána z Valdštejna
a panství Česká Lípa pro vdovu Isabelu

reklama