Alžběta I. a její doba

Alžběta I. a její doba

Alžběta I. a její doba

Za vlády Tudorovců se rozvíjely především dva typy textilní výroby – výroba
hrubého sukna (manchester) a výroba jemného sukna. Přestává vývoz vlny,
budují se velké manufaktury. Šlechta zabírá sedlákům půdu, tomuto procesu se
říká ohrazení, a tvoří na nich rozsáhlé pastviny. Lidé vyhnaní z půdy odcházejí
do manufaktur, většinou se živí příležitostně. Rozvíjí se obchod a vývoz
textilního a železářského zboží. Největší význam v rozvoji zahraničního
obchodu má Východoindická společnost, která byla založena v roce 1600.

Alžběta I. byla poslední panovnicí z rodu Tudorovců, na anglický trůn
nastoupila po smrti své nevlastní sestry Marie a vládla do své smrti v roce 1603.

Byla dcerou Jindřicha VIII. a jeho druhé manželky Anny Boleynové, kterou nechal za
údajnou vlastizradu popravit. Sama Alžběta se přes několik nabídek k sňatku
nikdy nevdala a zemřela bez následníků.

Brzy po její smrti začalo být období její vlády nazýváno zlatým věkem nebo obdobím
alžbětinským. Anglii se podařilo ovládnout světová moře díky porážce největšího
námořního konkurenta – Španělska v roce 1588 a pirátským praktikám Francise Drake.
Během vlády Alžběty I. se výrazně rozvíjelo divadlo, hlavně díky Williamu Shakespearovi
a jeho divadlu Globe.

Alžběta I. v mládí (foto Wikipedia)

reklama