Baroko

Baroko

Barokní umění v Evropě

Baroko – pojem nejpravděpodobněji odvozen od označení perola barroca, což
znamená nepravidelná perla,
kulturní směr a velmi zdobný stavební sloh 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a
brzy se rozšířil po celé Evropě.

Barokní architektura
Znaky

• prolínání geometrických tvarů v půdorysu
• narušování rovných linií
• zastřešení kopulemi
• na kopuli lucerna, která umožňuje osvětlení prostoru shora
• tzv. čestný dvůr
• zahrady, které mají určitý řád a geometrickou pravidelnost
• užití atlasů a bohatě zdobených portálů
• ke zdobení budov se užívá diamantový řez, kuželková balustráda, piniové
šišky, obelisky, niky, sochy apod.
• stavby mají ohromit a překvapit, používají se luxusní materiály- exotická
dřeva, zlato a mramor

Významné stavby v Čechách:
Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze (Dientzenhoferové)
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (G.
Santini) – památka UNESCO
Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou
Kuks – barokní lázně, sochy (M. B. Braun)

Významné stavby v Evropě:
Chrám sv. Petra ve Vatikánu (přestavba Michelangelo, Bernini)

Sochařství
Dynamika, pohyb, náboženské motivy
Vidění sv. Terezie (Bernini)

Malířství
Využití techniky šerosvitu, kombinace světlých a tmavých barev, biblické a
náboženské motivy
Představitelé: Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav Hollar,
Petr Pavel Rubens

reklama