Bojiště první světové války

Bojiště první světové války

Bojiště první světové války

První světová válka byl mocenský konflikt, do kterého byly zataženy země
všech světadílů. V tomto měřítku se válečný konflikt v historii ještě nikdy
neobjevil.
Napětí v Evropě vzrůstalo od začátku 20. století a jednotlivé země připravovaly
válečné plány. Ne jedné straně stály ústřední mocnosti(Německo a RakouskoUhersko), proti nim se vytvořila spojenecká koalice Dohody v čele s Velkou
Británii, Francií a Ruskem.
Záminkou k válce se stal atentát na rakouského následníka trůnu Ferdinanda ď
Este, při kterém 28. června 1914 zahynul v Sarajevu Ferdinand i jeho žena
hraběnka Žofie Chotková. Rakousko-Uhersko poté vyhlásilo Srbsku za podporu
atentátníků ultimátum, jehož podmínky byly velmi tvrdé a Srbsko je nemohlo
všechny splnit.

Válka vypukla 28. července 1914.
Vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem spustilo řetězovou reakci. Na
základě spojeneckých smluv vstupovaly do konfliktu další země, aby podpořily
své partnery. Německo přes neutrální Belgii napadlo Francii, Británie vyhlásila válku
Německu, postupně se do války zapojilo celkem 33 zemí na obou stranách. Německo bylo
na válku připraveno nejlépe a bylo si téměř jisto svým rychlým vítězstvím. Když se
německý císař loučil se svými vojáky před odchodem na frontu, sliboval jim, že budou do
švestek zpátky. Předpoklad vítězné bleskové války ale nevyšel a konflikt se táhl celé
čtyři roky. Linie front se ustálily a válka se změnila na poziční, zákopovou.

Mapa válečných stran, šipky znázorňují, kdo komu vyhlásil válku,
podle časopisu Živá historie, září 2009

Evropské fronty

Západní:
Němci věděli, že neprorazí francouzské opevnění, proto se rozhodli je obejít.
Přes Belgii zaútočili na Francii ze severu a jejich taktika jim zprvu vycházela,
rychle postupovali až téměř k Paříži. V dalším postupu jim zabránila porážka
v sedmidenní bitvě na řece Marně. Poté byli zatlačeni do východní části Francie.
Mimořádnou odhodlanost bránit svoji zemi projevili francouzští obránci
pevnosti Verdun. Boje o ni byly mimořádně krvavé, takže se o její obraně začalo
mluvit jako o verdunském pekle. Během války byla poprvé v historii použita
v boji těžká technika, tanky byly nasazeny v bitvě na řece Sommě, u města Yper
zase Němci poprvé použili v boji otravný plyn, kterému se poté začalo říkat
yperit. V roce 1917, kdy Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku,
vstoupily do války Spojené státy americké a do západní Evropy v závěru
konfliktu posílaly měsíčně až 300 tisíc vojáků.

Východní:
Na východní frontě se střetly armády německá a rakousko-uherská s ruským
vojskem. Rusové byli mnohem hůř vybaveni, ale svůj nedostatek nahrazovali
velkým počtem lidí, které posílali na frontu. Rusům se zpočátku dařilo a zatlačili
ústřední mocnosti až ke Krakovu. Němci potom na východní frontu přesunuli
posily z fonty západní a vedením pověřili dvojici generálů von Hindenburga a
von Ludendorffa. Německá armáda pod jejich velením na východní frontě
zaznamenala úspěchy, německá strategie se znovu soustředila na frontu západní
a italskou. V červenci 1917 zasáhli do bojů na východě také českoslovenští
legionáři v bitvě u Zborova. Revoluce v roce 1917 v Rusku ruskou armádu
rozložily. Po bolševickém převratu došlo k zastavení bojů a mezi Německem a
Ruskem byl na začátku března 1918 uzavřen mír, jehož podmínky byly pro
Rusko značně nevýhodné.

Italská, jižní:
Nejprve bojovala rakouská armáda se Srby, po zapojení Bulharska do války se
Srbové už nedokázali převaze bránit. Na stranu Dohody se v roce 1915 přidala
Itálie, která do války vstupovala jako člen Trojspolku. Vytvořila se nová bojová
linie, na které bojovali rakouští vojáci proti italským jednotkám. Vedení bojů
zde komplikovaly Alpy a neutrální Švýcarsko. Aby posílili své rakouské
spojence, poslali v roce 1917 své jednotky Němci, italskou stranu zase posílilo
11 francouzských a britských divizí. Konflikt zde trval až do začátku listopadu
1918, kdy Rakousko-Uhersko podepsalo příměří.

Mimo Evropu bojovalo na straně Dohody Japonsko, zapojila se i britská
dominia, k Německu se přidala Osmanská říše, vytvořily se fronty
mezopotamská, kavkazská, Němci s Brity bojovali v Africe.

Na bojištích byla použita nová technika – kulomety, tanky, letadla, vzducholodě,
balony, plamenomety, zdokonalená děla, ponorky, bitevní lodě, bojové plyny,
k zásobování byly využity nákladní automobily, došlo ke splynutí fronty
a zámezí, válka měla velký dopad na civilní obyvatelstvo.

První světová válka skončila 11. listopadu 1918 podepsáním příměří
Německa s Dohodou v železničním vagonu nedaleko Compiègne.

reklama