ČSR – vznik

ČSR - vznik

Vznik Československa

První světová válka byla ukončena podepsáním kapitulace s Rakousko –
Uherskem a Německem v listopadu 1918.
Rakousko – Uhersko se rozpadá a na jeho území vznikají nástupnické státy
(území bývalého Rakousko – Uherska bylo začleněno do států: Rakousko,
Maďarsko, Polsko, Československo, Rumunsko, Jugoslávie, Itálie).

Vznik samostatného Československa je vyhlášen 28. října 1918.

Vyhlášení republiky je spojeno s pěticí československých politiků, kterým se
začalo říkat „mužové 28. října“. Patřil k nim Antonín Švehla, Alois Rašín,
Vavro Šrobár, Jiří Stříbrný a František Soukup. Funkce prozatímní vlády se ujal
Národní výbor.

30. října 1918 se k Československu oficiálně přihlásilo i Slovensko v tzv.
Martinské deklaraci, koncem roku 1918 se připojila i Podkarpatská Rus.

Mapa Československé republiky do roku 1938

Složitá situace byla po vyhlášení republiky v pohraničí, německé obyvatelstvo
se hlásilo k Rakousku, české obyvatelstvo v pohraničních oblastech prosadilo na
konci prosince připojení k ČSR.

14. listopadu 1918 na prvním zasedání Národního shromáždění byli sesazeni
Habsburkové, vyhlášena republika a zvolen prezident.

Prvním prezidentem se stal T. G. Masaryk, ministerským předsedou Karel
Kramář, ministrem zahraničních věcí E. Beneš a ministrem vojenství M. R.
Štefánik.

reklama