Dvacátá léta – politický a kulturní vývoj

Dvacátá léta - politický a kulturní vývoj

Dvacátá léta – politický a kulturní vývoj
Dvacátá léta jsou všeobecně považována za období, které bylo označováno jako „zlatá
dvacátá“ – bylo po válce, pokusy o politický převrat se ve většině zemí podařilo potlačit
(výjimkou zůstalo Rusko a od roku 1922 Itálie), svět se vracel do normálu. Lidé se znovu
chtěli bavit – rozvíjela se kultura, začíná vysílat rozhlas, rozvíjí se film, nejprve němý, od
druhé poloviny dvacátých let také zvukový. Bylo třeba znovu vystavět zničená města –
rozvíjela se architektura. Velkým vzorem pro kulturu a umění se stala Amerika, Evropa
nadšeně přijímala nový hudební proud, který vyrostl z umění černošského obyvatelstva – jazz.
Taneční sály ovládlo tango, blues, foxtrot nebo charleston. Válka změnila i dosavadní způsob
každodenního života – lidé se stěhovali do měst, bydleli v nájemních bytech, využívali
prostředky hromadné dopravy, aktivně využívali svůj volný čas, věnovali se sportu. Velkou
roli při změně životního stylu sehrála technika, její role roste v průmyslové výrobě i
v obyčejných domácnostech.

Významné politické události dvacátých let:

• V Rusku vítězí „rudí“ bolševici v občanské válce proti „bílým“, kteří jsou
podporováni zahraničními armádami. V roce 1922 je vyhlášen Sovětský svaz.
• V USA je v roce 1920 ženám přiznáno volební právo, USA se angažují v odzbrojování
na moři, ale důsledně trvají na splacení všech válečných dluhů. Většina evropských
zemí není schopna dluhy v plné výši hradit, v polovině dvacátých let musí USA
ustoupit.
• V konfliktu Řecka s Tureckem vítězí Turci a pravoslavní Řekové musí opustit Malou
Asii. Je vyhlášena Turecká republika a jejím prezidentem se stává Mustafa Kemal,
který přijímá jméno Atatürk (Otec Turků).
• 1922 – v Itálii se fašistům podařil politický převrat, k moci se dostal Mussolini.
• 1923 – Hitler se pokusí o puč v Německu, neuspěje a je odsouzen k pěti letům vězení.
Odsedí pouze necelý rok a ve vězení diktuje svému spoluvězni Hessovi Mein Kampf.
• 1924 – umírá vůdce bolševiků Lenin, před smrtí se snaží upozornit na špatné vlastnosti
Stalina, jenž se stává nejdůležitějším mužem v Sovětském svazu. Stalin vládne tvrdou
rukou, odstraní všechny své protivníky i původní spolupracovníky, podle něj se této
době říká období stalinismu.
• V polovině dvacátých let se evropské hospodářství vrací do normálu a funguje jako
před válkou.
• V roce 1925 proběhne konference v Locarnu, zde již Německo nevystupuje jako
poražený stát. Němci potvrdí svoje hranice s Francií a Belgií, bez potvrzení zůstane
německá východní hranice, tj. hranice s Československem a Polskem. Německo poté
požádá u členství ve Společnosti národů.
• 1926 – v Polsku se chopí moci generál Piłsudski.
• V Německu sílí vliv A. Hitlera, který od poloviny dvacátých let používá titul führer
(vůdce), nejprve je tím myšleno nacistické strany NSDAP, později celého německého
národa.
• 1928 – Je podepsána mezinárodní smlouva známá podle jejích tvůrců jako Briand –
Kellogův pakt. (Briand byl francouzským ministrem zahraničí a Kellog americkým
státním sekretářem) Ideou bylo postavit válku jako nástroj zahraniční politiky mimo
zákon.
• 1929 – Stalin vyhlašuje první pětiletý plán, který stanovuje mimořádně vysoké cíle
(např. prům. výroba se má zvýšit o 400%).
• 1929 – království Srbů, Chorvatů a Slovinců mění svůj název na Jugoslávie.
• 1929 – na burze v New Yorku dojde k dramatickému propadu ceny akcií, brzy po něm
dojde ke světové hospodářské krizi.

Velké vědecké objevy dvacátých let:

1921 – je izolován inzulín.
1922 – britský archeolog Carter objevuje v Egyptě nedotčenou hrobku Tutanchamóna.
1928 – Fleming objevuje penicilín.

Zajímavosti:

1924 – ve Francii se konají první zimní olympijské hry.
1925 – v Anglii jsou poprvé vysílány televizní přenosy.
1926 – Nor Amundsen dosáhne jižního pólu, Ital Nobile přeletí severní pól.
1927 – Charles Lindbergh přeletí ve svém jednoplošníku z New Yorku do Paříže, jedná se
o první sólový přelet Atlantiku.
1928 – z Německa do New Jersey poprvé komerčně letí řiditelná vzducholoď Graf Zeppelin.
1928 – norský polárník Amundsen se ztratí v Barentsově moři při záchranné výpravě na
pomoc ztroskotanému italskému kolegovi Umbertu Nobilemu.
1929 – americká Akademie filmového umění a věd v Hollywoodu poprvé udělí svou cenu,
tato cena bude později známá jako „Oskar“.
1929 – Francie začíná budovat Maginotovu linii, aby se chránila před vpádem.

1. Charles Lindbergh se svým jednoplošníkem
2. Charles Chaplin ve filmu Kid (1921) 

reklama