Egypt – doba faraonů a kulturní odkaz

Egypt – doba faraonů a kulturní odkaz

Egypt – doba faraonů a kulturní odkaz

Jednotný stát vznikl po sjednocení Horního a Dolního Egypta, o události nás
informuje tzv. Naarmerova paleta, datujeme ji k roku 3000 př. n. l. Vládce
Egypta – faraon – byl považován za poloboha, ve vládě mu pomáhala početná
skupina úředníků, vojáků a kněží, zcela podřízeno bylo ostatní obyvatelstvo,
rolníci, řemeslníci a řadoví vojáci. Na úrovni zvířat nebo věcí byli otroci, zcela
bezprávní lidé. Otroky se většinou stávali zajatci.
Egypťané uctívali celou řadu bohů a faraona jako jednoho z nich. Každý z bohů
se věnoval určité činnosti
Hathor – bohyně plodnosti
Anup – bůh balzamovač
Hor – ochránce faraona

Egyptské stavitelství a věda
Nejtypičtějšími stavbami starověkého Egypta jsou pyramidy (jediný ze
starověkých divů světa, který se dochoval do současnosti). Byly to velkolepé
hrobky faraonů, nejstarší z nich se jmenuje Džosérova, největší Cheopsova. Na
stavbě pyramidy se uplatňovali architekti s velkými matematickými znalostmi,
pravidelné záplavy zase dokázali předpovědět astronomové, stavitelé omezili
ničivou sílu povodně systémem zavlažovacích kanálů. Všechny poznatky se
zapisovaly na svitky z papyru.

Písmo a psací materiál
Egypťané zachycovali veškeré důležité události, úřední záležitosti a záznamy o
úrodě písmem, které bylo původně obrázkové, tzv. hieroglyfy. Jeho praktické
uplatnění bylo však příliš složité, proto písmo zjednodušili – vzniklo písmo
hieratické, jeho dalším zjednodušením vzniklo písmo démotické.
Egyptské písmo se podařilo rozluštit francouzskému vědci F. Champollionovi,
když porovnal text na tzv. rosettské desce a rozluštil první jméno – Kleopatra.

Medicína
Před uložením těla zemřelého faraona proběhl obřad balzamování – přípravy na
posmrtný život. Tomuto procesu říkáme mumifikace. Díky této praxi Egypťané
odhalili lidskou anatomii a položili základy medicíně.

Malířství a sochařství
Egyptské malířství nese typické znaky – postavy jsou zobrazovány podle
stejného pořádku, nohy a hlava z profilu, tělo z přímého pohledu.

Ukázka egyptského malířství

reklama