František Josef I.

František Josef I.

František Josef I.

2. prosince 1848 se císař a král Ferdinand I. vzdal vlády ve
prospěch Františka Josefa.
Nový císař se na trůně udržel úctyhodných 68 let, vládl veliké
říši a jeho vláda postihla několik generací. Období Františka
Josefa I. bylo obdobím společenských změn, v Evropě vznikly
nové státy, objevily se nové předměty, např. telefon, ponorka,
kulomet, telegraf.

František se oženil se svou sestřenicí Alžbětou Bavorskou (původně si měl vzít
její sestru Helenu), půvabnou a svobodomyslnou dívkou, která u vídeňského
dvora těžko snášela pravidla přísné společenské etikety a silný vliv své tchyně.
Manželství bylo šťastné jen v prvních letech svého trvání, později došlo
k odcizení a po smrti následníka trůnu Rudolfa Alžběta, zvaná Sissi, svoji
nespokojenost s rodinným životem zaháněla cestováním. Při jedné z cest se
stala obětí atentátníka.
František Josef I. od poloviny 80. let udržoval vztah s herečkou Kateřinou
Schrattovou.

Hned od začátku své vlády se mladý císař stal oporou kontrarevoluce. Velký
vliv v politickém životě měl tehdy ministr vnitra Alexandr Bach, proto se
období padesátých let 19. století v Rakousku říká Bachův absolutismus. V roce
1860 se František Josef I. říjnovým diplomem absolutismu
zřekl a otevřel Rakousku cestu přeměny v konstituční
monarchii. Sám musel upravit svůj tvrdý postoj vůči změnám
z počátků vlády a přistoupit na kompromisy, aby byla
zachována celistvost velké říše.
Po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 přistoupil císař v roce
1867 na požadavek Maďarů na rakousko – uherské vyrovnání
a nechal se korunovat uherským králem.
Podle prosincové ústavy z roku 1867 se stal ústředním představitelem a
symbolem jednoty dvojstátí. Jako konstituční panovník měl
František Josef I. celou řadu pravomocí v oblasti zahraniční
politiky a armády. Konstituční období vlády Františka Josefa I.
bylo také dobou vzestupu jeho popularity.

František Josef I. zemřel 21. listopadu 1916 ve Vídni, uprostřed první světové
války. Jeho pohřeb byl předzvěstí blízkého konce rakousko – uherské monarchie,
které vládl tak dlouhou dobu.

reklama