Gotika

Název zápisku

Gotika

S rozvojem měst se mění i způsob života, lidé ve městech nejsou tolik závislí na
střídání ročních období jako zemědělci a mohou svůj čas dělit podle jiného
kritéria – podle práce. Mnohem důležitější je pro ně čas odpočinku, obohacují
své vědomosti.

Vzdělání:
Vedle církevních škol u klášterů a far vznikají nově školy městské, žáci se učí
číst, psát, počítat, osvojují si latinu. Nejvyšší vzdělání bylo možno získat na
univerzitách. Univerzitu řídil rektor, obvykle měla čtyři fakulty (lékařskou,
artistickou, teologickou a právnickou).
Kromě latiny se písemnosti začínají psát v národních jazycích.

Literatura:
K nejstarším česky psaným literárním památkám patří písně a veršovaná kronika
tzv. Dalimila, která vznikla na začátku 14. století. Knihy jsou bohatě výtvarně
zdobeny, gotika ovlivnila i tvar písma.

Architektura:
Důležitým poznávacím stavebním prvkem v gotickém slohu je lomený oblouk.
Nová technika umožnila stavět vysoké stavby, vznikají honosné katedrály.
Vysoké stavby zajišťují opěrné pilíře a žebrová klenba, do budov proniká světlo
vysokými barevnými okny, stavby jsou zdobené kamenickými prvky – fiálami,
chrliči, maskaróny, růžicemi, kraby, bohatě zdobenými portály apod.
Významní stavitelé na našem území: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř.
Významné gotické stavby: katedrála v Remeši, Chartres…….

Malířství
Nástěnné malby do vlhké omítky – fresky, deskové obrazy, většinou
s církevními motivy. Jediný malíř, kterého známe jménem, byl Mistr
Theodorik, ostatní autoři jsou označováni jako Mistr třeboňského oltáře, Mistr
vyšebrodského oltáře apod.

Sochařství
Církevní i světské stavby jsou zkrášlovány sochami z kamene i ze dřeva,
oblíbené byly sochy madon (Panna Marie s Ježíškem), populární byl sloh
krásných madon.
Gotika ovlivnila i styl a střih oděvu. Žena měla být štíhlá jako gotická věž, oděv
tedy splýval, zdůrazňoval siluetu. Zajímavostí byly boty s dlouhou špičkou.

reklama