Historické prameny

Historické prameny

Historické prameny

Dějepis je předmět, který se zabývá historií lidské společnosti. Popisuje
poznatky, které lidé získali v jednotlivých etapách vývoje, a seznamuje nás se
změnami, kterými společnost prošla. Současně objasňuje příčiny těchto změn a
tím nám pomáhá orientovat se v současnosti.

O životě lidí v dávno minulých dobách se dozvídáme z různých pramenů, jako
jsou například zbytky nástrojů, koster, zbraní, šperků, uměleckých předmětů,
sošek apod. Kromě drobných předmětů je pro poznání způsobu života lidí
důležité i studium všech druhů stavebních památek – chrámů, zámků, hradů,
hrobek, měšťanských domů, hospodářských staveb nebo opevnění.
Všechny tyto památky označujeme jako hmotné prameny.
Hmotné prameny studuje věda, které říkáme archeologie.
(Archeologie je slovo řeckého původu, které vzniklo složením dvou slov.
Archaios=starý a logos=věda)
Hmotné prameny jsou uchovávány v muzeích.

Druhou skupinu pramenů tvoří památky, které vznikly až po objevu písma, jsou
to prameny písemné. Patří k nim záznamy o úrodě, kroniky, seznamy
panovníků, smlouvy, dopisy, zákoníky, záznamy o významných událostech,
literární díla, divadelní hry a podobně. Písemné prameny jsou uchovávány
v archívech.

Námět k činnosti:

• Zjisti, kde v Třebíči najdeš muzeum a kde sídlí archív.
• Jaké sbírky jsou v třebíčském muzeu?
• Která muzea se nacházejí v blízkém okolí našeho města?
• Která muzea jsi někdy navštívil/a?
• Kde bys hledal/a Národní muzeum?

reklama