Husitství

Husitství

Husitství

Příčiny:
Kritika církve, její moci, vlivu a majetku, silné hnutí proti odpustkům
Kritikové církve: Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže, Jan Hus

Život a dílo M. Jana Husa:
kázal v Betlémské kapli, zasloužil se o změnu poměru hlasů na Karlově
univerzitě – Dekret kutnohorský(1409). Po uvalení interdiktu na Prahu odešel do
jižních Čech, kde kázal pod širým nebem.
Povolán na kostnický koncil, kde se měl obhajovat, dostal glejt na bezpečný
přejezd do Kostnice. Bylo požadováno, aby svoje učení veřejně odvolal, to
odmítl.
6. 7. 1415 byl upálen, popel z hranice byl vhozen do Rýna.
Napsal Knížky o svatokupectví, spisy Dcerka, Postila, Výklad Viery, Desatera a
Páteře, upravil pravopis, zjednodušil spřežky.

Po smrti M. Jana Husa sílil odpor proti církvi, který nakonec přerostl
v ozbrojené vystoupení v roce 1419.

Husitské hnutí:
1419 – první pražská defenestrace, smrt krále Václava IV.
1420 – bitva u Sudoměře, na Vítkově, u Vyšehradu
1421 – čtyři pražské artikuly (právo kázat a svobodně vykládat bibli, požadavek
na zbavení církve světské moci a majetku, spravedlivé trestání všech hříchů,
právo přijímat podobojí)
1424 – smrt Jana Žižky
1426 – bitva u Ústí nad Labem
1427 – bitva u Tachova
1431 – bitva u Domažlic
1434 – bitva u Lipan, smrt Prokopa Holého
1436 – basilejská kompaktáta (Zikmund uznán za českého krále, pro husity
zůstává splněn jen požadavek přijímat podobojí)

reklama