Impresionismus

Impresionismus

Impresionismus

Impresionismus bývá nejčastěji definován jako umělecký směr, který vznikl
v poslední čtvrtině 19. století. Nejprve se projevil ve výtvarném umění. Byl
reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší
zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelnost okamžiku, duševní
rozpoložení. Impresionismus navazuje na realismus, se kterým má mnoho
společných prvků.

Pojem impresionismus je odvozen od názvu obrazu Clauda Moneta Imprese, východ slunce, který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Skupina výtvarníků uspořádala v letech 1876 – 1886 celkem sedm samostatných výstav. I když byl pojem impresionisté původně vnímán jako
hanlivý, vystavující ho přijali a začali se jím sami označovat.

 

Impresionisté nerespektovali mnoho tehdy platných pravidel výtvarného umění.
Chtěli zachytit přirozenou krásu v jejich okolí a v danou chvíli. Podstatné bylo i
to, že většinou nemalovali v ateliéru, ale venku v přírodě, zahradě (nebo alespoň
u otevřených dveří nebo okna), což jim umožnilo pozorovat přírodu a pokoušet
se zachytit hru stínů a slunečního světla.

Typické impresionistické obrazy se poznají podle toho, že jsou tvořeny
drobnými krátkými tahy štětcem a umělci používají zářivé a jasné barvy. Důraz
není kladen na detaily, ale na celkový vjem z uměleckého díla. Tahy štětce jsou
kladeny vedle sebe a navozují optickou vibraci.

Častým tématem impresionistických obrazů je krajina a příroda, kterou malíři
zobrazují za různých světelných podmínek a atmosférických jevů. Dalším
významným námětem impresionistů se stalo moderní město a společenský život
zahrnující prostředí tanečních zábav, kaváren, divadel, koncertů a dalších
kulturních akcí.

Hlavní představitelé impresionismu:

Claude Monet (př. Nádraží Saint-Lazare, série obrazů ze zahrady v Giverny,
varianty průčelí katedrály v Rouenu, cyklus Lekníny)

Edgar Degas ve své tvorbě nejčastěji zpracovával náměty z prostředí tanečních
sálů nebo koňských dostihů.

Pierre-Auguste Renoir (př. Houpačka, Moulin de le Galette, Poprvé v divadle)

Nejslavnější a také nejvýznamnější francouzský sochař Auguste Rodin se svou tvorbou řadí k impresionismu. Jeho sochy jsou zachyceny v pohybu, nechce se podrobit zavedeným pravidlům. V roce 1900 vystavil Rodin sto šedesát osm soch a v tomto období byl na vrcholu tvorby. K jeho nejlepším pracím patří socha Myslitel (na obr.), Balzacův pomník, kterou Společnost spisovatelů
odmítla, nebo sousoší Měšťané z Calais, která nyní stojí v zahradách britského parlamentu.

V českém prostředí se k impresionistům řadí Antonín Slavíček. Slavíček často pobýval na
Vysočině v Kameničkách. Půvab tamějšího prostředí zachytil na obrazu U nás v Kameničkách. Dívka
s červeným slunečníkem je na obrazu s názvem Ve Veltruském parku.

reklama