Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad

Vláda Jiřího z Poděbrad(1458-1471)

Život

• Vychován v kališnické víře.
• Účastnil se bitvy u Lipan na straně panské jednoty.
• Místo Ladislava Pohrobka byl v čele státu jako zemský správce.
• 1458 zvolen za českého krále.
• Po náhlé smrti Ladislava Pohrobka se objevilo nařčení, že mladého krále
otrávil. Tuto nepravdu definitivně vyvrátily až rozbory Ladislavovy
kostry v roce 1985, kdy bylo prokázáno, že mladík zemřel na leukémii.

Politika
Spory se snažil řešit vyjednáváním i za cenu ústupků, ve vnitřní politice
podporoval řemesla, obchod a usiloval o klid v zemi.
V zahraniční politice upřednostňoval mírové vztahy s evropskými státy,
vypracoval návrh na mírový svaz, kterému by předsedal francouzský král.
Vysílal k evropským dvorům poselstva, která měla v Evropě vyvrátit pomluvy o
barbarství husitů (Deník Václava Šaška z Bířkova o jízdě a putování Lva z
Rožmitálu z Čech až na konec světa v letech 1465 – 67).
Musel bránit zemi před křižáckou výpravou, kterou vedl uherský král Matyáš
Korvín.

reklama