Karel IV.

Karel IV.

Karel IV.

Životopis

• Český a římský král, římský císař
• Otec – Jan Lucemburský, matka – Eliška Přemyslovna
• Při křtu dostal jméno Václav, později užíval jméno Karel podle svého
francouzského strýce
• Vychováván ve Francii, mimořádně vzdělaný
• Studoval na univerzitě, sám literárně tvořil, je autorem latinské
autobiografie Vita Caroli
• Dopisoval si s italským básníkem F. Petrarcou

Manželky
Sňatková politika – prostřednictvím výhodných sňatků získával nové území
nebo si zavazoval původní nepřátele
1. Blanka z Valois
2. Anna Falcká
3. Anna Svídnická, matka krále Václava IV.
4. Eliška Pomořanská, matka krále Zikmunda

Doba vlády
Na český trůn nastupuje po smrti svého otce Jana, který zahynul v bitvě u
Kresčaku v roce 1346. Z Prahy chtěl udělat kulturní centrum Evropy, Čechy se
během jeho vlády staly nejdůležitější částí svaté říše římské. V roce 1348 založil
v Praze univerzitu, nechal povýšit pražské biskupství na arcibiskupství.

Významná je jeho stavitelská činnost. Nechal postavit nový hradní palác,
katedrálu sv. Víta, Nové Město pražské s prostornými tržišti a širokými ulicemi,
nový kamenný most přes Vltavu, opevnění – tzv. Hladovou zeď, Karlštejn.
Podporoval obchod a na cestách nechal stavět hrady, které měly zajišťovat
bezpečnost obchodníků.
Symbolem důležitosti zemí Koruny české se měly stát nové korunovační
klenoty.

reklama