Klasicismus

Klasicismus

Klasicismus

Společnost byla konce 18. století a začátku 19. století přesycena zakřivenými
liniemi baroka a příliš zdobným rokokem, našla zalíbení v rovných a
jednoduchých tvarech a upřednostňovala střízlivost a uměřenost. Svoje místo si
v umění vydobyl nový směr – klasicismus, který ve Francii vyvrcholil tzv.
napoleonským empírem. Klasicismus se vracel k antickému umění, napodoboval
vzhled řeckých a římských staveb. Vyznačoval se přehledností, přesným a
neměnným uspořádáním.
V architektuře jsou uplatňovány rovné linie, v průčelí trojúhelníkové štíty
připomínají klasické antické stavby. Štít je podpírán sloupy s antickými
hlavicemi, interiéry jsou zdobeny sochami z bílého mramoru. Jejich náměty jsou
rovněž inspirovány antickými náměty. Módní jsou světlé barvy.

Znaky klasicismu v architektuře šlechtických sídel najdeme například na zámku
Kozel:

nebo v oblíbeném sídle kancléře Metternicha v Kynžvartu:

Klasicismus proniká do malířství, sochařství, hudby i literatury, ovlivňuje módu
nebo návrhy nábytku a interiérů.

Malířství:
V dobách revoluční Francie a zejména v dobách Napoleonova císařství tvořil Jacques Louis David, který je autorem pláten s dokonalou kompozicí. Stal se Napoleonovým dvorním malířem, známé je jeho plátno Korunovace Napoleona. Malíř se zúčastnil obřadu, dělal si
nákresy a obraz potom vznikal v letech 1805 – 1807. Stejně slavné je dílo Přísaha Horatiů nebo zachycení Napoleona, jak překračuje Alpy.

Ve stejném období jako David tvořil Španěl Francisco Goya. Jeho tvorba je pestrá, maloval portréty, obrazy s náboženskou tematikou, vytvořil mnoho grafických listů, kde zachycoval,
jakých surovostí se dopouštěli francouzští vojáci v době napoleonských válek na španělském obyvatelstvu. Nejslavnější obrazy: Rodina Karla IV. (pozn. španělský král), Poprava vzbouřenců v květnu 1808, Vévodkyně z Alby, Nahá Maja, Oblečená Maja, Mlékařka z Bordeaux.

Sochařství:

Pro Napoleona pracoval sochař italského původu Antonio Canova, který tvořil svoje sochy z bílého mramoru.

Hudba:

V období klasicismu tvořil Wolfgang Amadeus Mozart, který byl již od mládí geniálním hudebníkem. Lehce skládal, jeho tvorba zahrnuje asi 600 skladeb. Mozartova hudba je veselá a radostná, i když během svého života zažil bídu a strádání. Několikrát pobýval v Praze. Zemřel v chudobě, pohřben byl do hromadného hrobu. 

reklama