Korejská válka

Korejská válka

Korejská válka

Korea byla na konci druhé světové války rozdělena na dvě části – linie byla
vedena na 38. rovnoběžce. Severní Korea byla politicky pod vlivem Sovětského
svazu, jižní část ovlivňovaly Spojené státy americké.

Korejská válka je označení pro válečný konflikt v letech 1950 – 1953.

Válka začala 25. 6. 1950, kdy severokorejská armáda překročila 38. rovnoběžku.
Americký prezident Truman hned další den zplnomocnil americké jednotky, aby
Jižní Koreji pomohly a vojensky vstoupily do konfliktu. Jednotkám USA a OSN
velel generál MacArthur.

Průběh války:

• Severní Korea vstoupila na území Jižní Korey.
• OSN a USA postupovaly k severu k 38. rovnoběžce, výzva ke smíru byla
Severní Koreou ignorována.
• Na začátku října překročily americké jednotky hranice.
• Severní Koreji pomáhá Čína, fronta se opět stlačuje k jihu k 38.
rovnoběžce.
• Sílí obavy z rozšíření konfliktu, objevil se návrh na bombardování Číny.
• Válečným konfliktem trpělo hlavně civilní obyvatelstvo.
• Od 8. července 1951 začínají rozhovory o zastavení palby, rozhovory se
protáhnou na dva roky.

Příměří je podepsáno 27. 7. 1953.

Vedlejší účinek války – Čína obsadila Tibet.

K připomenutí války v sedmdesátých letech přispěl americký seriál M.A.S.H.
z prostředí zdravotnické polní jednotky.
Do korejského konfliktu na stranu Severní Koreje byla nasazena i
československá polní nemocnice.
Severní Koreu vedl od roku 1948 do své smrti (1994) komunistický vůdce Kim
Ir-sen, zavedl zde totalitní komunistický režim, ve kterém má největší vliv
armáda a Korejská strana práce.
Mezi oběma zeměmi neustále trvá napjatý vztah, proto bylo mezi nimi
vytvořeno demilitarizované pásmo (území beze zbraní).

reklama