Mořeplavci

Mořeplavci

Galerie mořeplavců

Kryštof Kolumbus byl italský mořeplavec a objevitel Ameriky. Pocházel
z italského přístavu Janov, jeho otec byl obchodník. Kolumbus se plavil od
mládí, postupně získával zkušenosti z řízení lodí a navigace. Vzdělával se také
čtením zeměpisných a cestopisných děl.

Byl přesvědčený, že se Země dá obeplout, došel k názoru, že Země je téměř
kulatá, podle jeho názoru je podobná hrušce, a byl přesvědčen, že lze do Indie
doplout i západním směrem. Pokoušel se získat pro svou výpravu, která by tuto
teorii měla dokázat, dostatek financí u portugalského dvora. Portugalci ale o
hledání cesty do Indie neměli zájem. Cestu do Indie totiž měli zajištěnou
objevením mysu Dobré naděje a možnosti obeplout Afriku.

Kolumbovi se nakonec podařilo získat podporu ve Španělsku. Královna Isabela
Kastilská a Ferdinand Aragonský mu dali k dispozici tři lodě – dvě menší Pintu
a Niňu a větší Santa Mariu. S posádkou 90 mužů se vydal na cestu. Nezvolil
hned západní směr, využil mořských proudů a znalosti o proudění větrů a
nejprve zamířil podél afrických západních břehů na jih. Poslední zastávkou byly
Kanárské ostrovy.

Po dlouhé plavbě dosáhl 12. října 1492 pevné půdy. Domníval se, že se ocitl na
některém z ostrovů poblíž Indie, proto domorodé obyvatelstvo nazval indiány.
Ve skutečnosti dosáhl Baham.

Bartolomeo Diaz byl portugalský mořeplavec, který jako první obeplul mys
Dobré naděje. Vyplul z Portugalska se dvěma loděmi podél afrického pobřeží
v roce 1487 . K nejjižnějšímu cípu Afriky ale plul už pouze s jednou z nich,
dokonce hrozilo, že jej mine. Námořníci si cíle nevšimli kvůli velké bouři .

O pokračování plavby až do Indie nemohl mořeplavec uvažovat, posádka byla
vyčerpaná náročnými podmínkami, počasí bylo nepříznivé a docházely zásoby.
B. Diaz se musel vrátit a nejjižnější výběžek Afriky objevil až na zpáteční cestě.

Vasco da Gama je portugalský mořeplavec a objevitel. Využil objevu
Bartolomea Diaze o možnosti obeplutí Afriky a touto cestou dosáhl indických
břehů se čtyřmi plachetnicemi v polovině roku 1498.

Druhou výpravu do Indie uskutečnil roku 1502 s deseti válečnými loděmi a
jeho úlohou bylo upevnění portugalské nadvlády na pobřeží Indie. Výrazně tak
přispěl k rozvoji portugalského koloniálního panství.

Fernão de Magalhães byl portugalský mořeplavec, který sloužil španělské
koruně. V letech 1519 – 1522 podnikl výpravu, během níž obeplul celý svět,
konce cesty se ale nedožil.
Z pěti lodí se po třech letech vrátila jen jedna. Magalhães zahynul po střetnutí
s domorodci na Filipínách, jeho výprava ale dokázala pravdivost teorie o
kulatosti Země.

Amerigo Vespucci – podílel se na zajištění Kolumbovy výpravy, byl synem
florentského obchodníka, popsal východní pobřeží Jižní Ameriky, nový
kontinent byl nazván podle jeho křestního jména

reklama