Norimberský proces

Norimberský proces

Norimberský proces

Soudní líčení s představiteli nacistického režimu, které začalo 20. listopadu 1945
a skončilo 1. října 1946, mělo za úkol vypořádat se s viníky zločinů proti míru a
proti lidskosti.
Během procesu proběhlo celkem 403 veřejných sezení, zápisy protokolů
zaplnily 16 000stran, zvukové záznamy byly zachyceny na 3 032 km pásku,
5 200 gramofonových deskách a 27 kilometrech zvukového filmu (in Historický
obzor, 9-10, roč. 1996).
Soudní tribunál byl mezinárodní, zastoupení v něm měla vždy dvojice soudců ze
čtyř vítězných velmocí – Velké Británie, USA, SSSR a Francie.
Kromě jednotlivců byly souzeny i nacistické organizace – strana NSDAP,
gestapo, SS a SD.

Někteří ze souzených:

Hermann Wilhelm Göring

– Stál u zrodu SA, inicioval vznik gestapa, ministr letectví, závislý na
morfiu.
– Hrozil Emilu Háchovi náletem na Prahu, pokud se nepodrobí Německu
15. 3. 1939.
– Na jaře 1945 ho Hitler obvinil ze zrady, uvěznil ho a jmenoval svým
nástupcem Dönitze.
– Byl velmi inteligentní a měl výbornou paměť, během procesu prý
několikrát přivedl soudce do úzkých.
– Odsouzen k trestu smrti, trest nebyl vykonán, protože se Göring sám
otrávil.

Rudolf Hess

– Po neúspěšném pokusu o puč ve dvacátých letech byl s Hitlerem společně
ve vězení. Hitler mu diktoval Mein Kampf, Hess se podílel na redakčních
úpravách.
– 10. 5. 1941 odletěl bez Hitlerova vědomí do Británie a nabízel tam mír,
byl prohlášen za duševně chorého.
– Při procesu byl odsouzen k doživotí, jako jediný nebyl později předčasně
propuštěn.
– Svůj život ukončil vlastní rukou ve vězení ve věku 93 let v roce 1987.

Joachim von Ribbentrop

– Podepsal se SSSR pakt o neútočení (v roce 1939).
– Na politiku Německa během války neměl příliš výrazný vliv.
– Odsouzen k smrti a jako první popraven.

Alfred Rosenberg

– Podílel se na „řešení židovské otázky“.
– Odsouzen k smrti.

Karl Dönitz

– V roce 1935 převzal velení ponorek.
– Před koncem války převzal od Hitlera velení celkové
– Snažil se dostat německé vojáky do západních okupačních zón
– Odsouzen k 10 letům vězení.

Uprostřed ve světlém saku H. Göring

reklama