Petr I. Veliký

Příčiny první světové války

Petr I. Veliký

Na ruský trůn nastoupil po smrti svého staršího bratra a poté, co další kandidát
byl uznán slaboduchým a v roce 1696 zemřel. Petr se od počátku vlády snažil
Rusko reformovat a vytvořit z něj moderní velmoc podle západoevropského
vzoru. Těsně před definitivním převzetím moci se zúčastnil studijní cesty po
západní Evropě, cestoval jako Petr Michajlov, v Německu se učil u pruského
plukovníka umění dělostřelectva, v Nizozemí pracoval v loděnicích jako řadový
tesař, společně se svými spolupracovníky za dva měsíce postavil válečnou loď.
Po návratu do Ruska své zkušenosti uplatňoval při svých reformách.

Reformy Petra Velikého:

• Dával kupcům peníze, aby mohli rozšířit svoje podnikání,
• podporoval vznik manufaktur,
• zakázal dovoz zboží, které bylo souběžně vyráběno v Rusku,
• prosazoval změny v tradičním stylu oblékání,
• založil armádu, vojenské námořnictvo,
• celou zemi rozdělil na deset gubernií, které vedli dosazení gubernátoři,
• církev podřídil carské moci,
• podporoval rozvoj školství a vzdělanosti,
• zjednodušil písmo, novému písmu se říkalo graždanka,
• založil noviny (první noviny se jmenovaly Vědomosti),
• připravil založení Akademie věd (vznikla v roce 1725, kdy Petr zemřel),
• zvítězil nad Švédskem v tzv. severní válce, a tak vybojoval přístup
k Baltskému moři,
• v roce 1703 založil Sankt Petěrburg (Petrohrad), který měl svou nádherou
a výstavností konkurovat městům západní Evropy.

Portrét Petra I. Velikého

reklama