Předchůdci dnešního člověka

Předchůdci dnešního člověka

Předchůdci člověka

Člověk zručný (Homo habilis)
Kdy: asi 2 miliony – 1,5 milionu let př. n. l.
Kde: východní část Afriky, na našem území se nevyskytoval
Jak vypadal: malého vzrůstu, porostlý srstí, brada bez výstupku, silné
čelisti, velké nadočnicové oblouky, malý mozek
Co uměl: vytvářel primitivní nástroje, úštěpy, sekáče, pěstní klíny

Člověk vzpřímený (Homo erectus)
Kdy: asi 1,5 milionu – 350 tisíc let př. n. l.
Kde: např. Přezletice u Prahy, Stránská skála u Brna
Jak vypadal: větší mozkovna, bradový výstupek umožňuje rozvoj řeči
Co uměl: zdokonalil pěstní klín, užíval oheň, neuměl ho rozdělat

Člověk rozumný (Homo sapiens)
Kdy: asi 350 tisíc – 35 tisíc let př. n. l.
Kde: jeskyně Kůlna u Blanska, Bečov u Mostu
Jak vypadal: postavou menší než vzpřímený, změny hlavně na lebce,
spodní čelist tolik neustupuje, nos je v obličeji výrazný,
nadočnicové oblouky téměř zmizely
Co uměl: uměl rozdělávat oheň, dorozumíval se jednoduchou řečí, při
lovu se specializoval, začal pohřbívat zemřelé a do hrobu jim
dával milodary

Člověk dnešního typu (Homo sapiens sapiens)
Kdy: asi před 40 tisíci lety – dodnes
Kde: např. Dolní Věstonice, Pavlov
Jak vypadal: jako člověk v dnešní době, nelišil se postavou, velikostí ani
uspořádáním mozku
Co uměl: začíná přemýšlet o abstraktních záležitostech, uctívá ženu
jako nositelku života, věří v nadpřirozené síly, které mu
pomohou zajistit bohatší úlovek, přináší jim oběti, rozděluje
práci mezi muže a ženu (přirozená dělba práce), vznikají
prvotní umělecké výtvory (např. sošky zvířat, venuše)
Všechny vývojové druhy člověka se živily lovem zvěře a sběrem plodin,
takovému způsobu obživy říkáme přisvojovací hospodářství.

reklama