Přemyslovci

Přemyslovci

Poslední Přemyslovci

Přemysl Otakar I.(1198 – 1230)

V roce 1212 získal pro Přemyslovce právo užívat dědičný královský titul listinou, která se nazývá Zlatá bula sicilská. Během jeho vlády byla založena města: Hradec Králové, Opava, Znojmo, Jemnice atd.

Zlatá bula sicilská 

Václav I. (1230 – 1253)

Během jeho vlády se rozšířila gotická rytířská kultura, dvorská poezie, byla založena města Jihlava, Olomouc, Brno, Stříbro. Často a rád lovil, pobýval např. na Zvíkově

hrad Zvíkov

Přemysl Otakar II. (1253 – 1278)

Ve čtrnácti letech se vzbouřil proti svému otci, přezdíván král železný a zlatý,
vlivný a schopný panovník, chtěl se stát císařem, bojoval s Rudolfem I.
Habsburským na Moravském poli v r. 1278, zůstal osamocen, v bitvě zahynul.

Pohřební insignie Přemysla Otakara II. 

Václav II. (1278 – 1305)

V sedmi letech zůstal bez otce, v Čechách místo něj vládl jeho poručník – Ota Braniborský.
Protože se Ota nepohodl s Václavovou matkou Kunhutou, oba je uvěznil na Bezdězu. Kunhutě se podařilo utéct, ale Václav zůstal vězněn, později byl jako rukojmí převezen do Braniborska. Pětileté období bylo pro Čechy vyčerpávající, Braniboři se o vzestup hospodářství nestarali. Václav II. se během své vlády zasloužil o stabilizaci hospodářské situace, vydal horní zákoník, který upravoval pravidla při těžbě stříbra. Připravil mincovní reformu a nechal od roku 1300 razit pražské groše.

Portrét Václava II. ve Zbraslavské kronice

Václav III. (1305 – 1306)

Do vývoje českého království příliš nezasáhl, byl úkladně
zavražděn v Olomouci během své cesty do Polska. Jeho smrtí
vymřeli Přemyslovci po meči.

Václav III. se třemi královskými korunami

reklama