Řečtí bohové

Řečtí bohové

Řečtí bohové

Podle představ starých Řeků žili jejich bohové na hoře Olymp, podobali se
lidem, měli jejich dobré i špatné vlastnosti, na rozdíl od člověka byli ale
nesmrtelní.

V čele bohů stál otec všech bohů Zeus (2. pád – Dia), jeho manželka byla
současně ochránkyní rodiny, manželství a jmenovala se Héra.

Vládce všech bohů měl své božské sourozence:
Poseidón bůh moří
Hádés bůh podsvětí
Démétér bohyně plodnosti a úrody
Hestie bohyně rodinné pohody

Bohy se staly i Diovy děti:
Athéna bohyně moudrosti, spravedlnosti a vítězné války
Apollón bůh slunce a světla, múz a věštíren
Artemis bohyně lovu
Héfaistos bůh ohně a kovářství
Arés bůh války
Afrodíté bohyně krásy a lásky
Hermés posel bohů

Trojici nejmocnějších bohů tedy tvoří Zeus – nejvyšší vládce, Poseidón – vládce
nad vodami a Hádés – vládce podsvětí. Jediný Hádés nepobýval na Olympu, žil
ve svém paláci v podsvětí.

Řecká mytologie zná kromě těchto hlavních bohů velké množství další bohů,
polobohů, hrdinů, kteří byli prohlášeni za nesmrtelné, nebo bájných tvorů, např.
Dionýsos bůh vína a veselí
Asklépios bůh lékařství
Erós bůh lásky
Hypnos bůh spánku
Pan bůh pastýřů a stád (Panova flétna)

reklama