Romantismus

Romantismus

Romantismus

Jedná se o umělecký směr konce18. a začátku 19. století, který zdůrazňuje city,
prožitky a emoce.
V centru zájmu romantiků je jednotlivec, který se může odlišovat od
společnosti. Má ctít svobodu, cítit silné vlastenectví, obdivovat přírodu,
případně opustit společnost a žít v souladu s venkovským lidem, který je dosud
nezkažený. Romantický hrdina obdivuje historii, zejména středověkou, putuje
po hradech a zříceninách, uchvacuje ho vše tajemné a dobrodružné. Zajímá se o
vzdálené exotické země.
V architektuře se romantismus projevuje zejména přestavbami, které napodobují
gotické nebo renesanční stavby, do areálů jsou zasazovány umělé zříceniny,
jeskyně, různé altány a letohrádky, turecké věže, vítězné oblouky apod.

Romantický vzhled zámků Hluboká, Lednice a Bojnice.

V malířství hledají umělci náměty v historii, přírodě a zobrazují revoluční zápas.
Mezi českými malíři byli romantismem ovlivněni Josef Mánes a Josef Navrátil.

Jakýmsi manifestem romantismu se ve Francii stal obraz Vor Medusy, který
připomíná ztroskotání lodě Medusa, které zavinil její kapitán. Autorem obrazu
je G. Gericault.

V evropském umění se k romantikům dále řadí Francouz E. Delacroix. Znaky
romantismu jsou patrné na jeho obrazech Alžírské ženy a Svoboda vedoucí lid.

Romantismus v literatuře představují G. G. Byron, W. Scott, A. Dumas st., V.
Hugo, A. S. Puškin, K. H. Mácha nebo E. A. Poe.

reklama