Secese

Secese

Secese

Umělecký směr přelomu 19. a 20. století, kterému dalo název francouzské slovo
sécession, což znamená odloučení. Podobně zní i německé slovo Sezession,
odštěpení. V německy mluvícím prostředí se pro období secese vžilo i označení
Jugendstil, tj. styl mládí, v Rakousku zůstává označení secesní styl.
Umělci hledali nový způsob vyjádření, které by bylo odlišné od dosavadního
stylu historismu, chtěli se od něj oddělit. Nový styl je hodně dekorativní,
oblíbené jsou rostlinné motivy a křivky, které připomínají proužek dýmu měnící
se ve vánku.

Ukázky secesních ornamentů:

Výraz secese se používal nejdříve v uměleckém řemeslu, které se uplatňovalo při
úpravách interiérů. Řemeslo výrazně ovlivnilo celou architekturu. Nově vznikající stavby měly být stylově čisté, v harmonii musely být všechny prvky – od nábytku přes schodiště, dveřní rámy, balkonové mříže, porcelán na stole až po oděv obyvatel.

Architektura:
Slavným architektem secesního období byl španělský Antonio Gaudí, jeho
tvorba je spojena zejména s Barcelonou. Je autorem mnoha návrhů domů,
veřejných staveb, ale nejvíce se do povědomí zapsal svým dosud nedokončeným
chrámem Sagrada Familia.

Příklady secesních staveb u nás:
Obecní dům v Praze, hotel Evropa v Praze, Grandhotel v Brně

V secesi byla oblíbená forma plakátu, kterou proslavila zejména tvorba Alfonse
Muchy. Ten často zobrazoval ženy s rozpuštěnými vlasy. I vlasy napodobovaly
kouřové linie. Z dalších autorů proslul tvorbou plakátů Francouz ToulouseLautrec. K secesním malířům patří dále rakouský Gustav Klimt.

reklama