Španělsko – vznik

Španělsko - vznik

Vznik Španělska

Na Pyrenejském poloostrově existovalo ve 12. století vedle sebe několik malých
křesťanských států, jih ovládali Arabové.
Po roce 1200 se vytvořily tři velké státy – Portugalsko, Kastilie, Aragonie.

V roce 1469 došlo sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského se
spojení obou království. Nový celek dostal později jméno Španělsko.

Isabela podporovala vzdělanost a kulturu, ve většině kastilských měst byly během její vlády zavedeny tiskárny, odhaduje se, že více než polovina obyvatelstva uměla číst. Za Důležitým rozhodnutím byla její podpora Kolumbovy výpravy do Indie. Kolumbus byl sice vyslyšen až napotřetí, ale financování výpravy se nakonec ukázalo jako velmi výhodná investice.

Význam Španělska po objevení Ameriky a po dobytí Granady
v roce 1492 vzrostl. Po znovudobytí Granady byla poraženým muslimům
nejprve slíbena náboženská svoboda a možnost emigrovat do Afriky, pokud se
nebudou chtít podvolit katolické vládě. O tři měsíce později ale Isabela nařídila
přestoupit na katolickou víru všem obyvatelům. Velmi tvrdě zakročila proti
židovské komunitě. Ze Španělska muselo odejít asi sto padesát tisíc židů. Na
čistotu katolické víry dbala inkvizice.
Dcera Isabely a Ferdinanda Kateřina Aragonská se stala první manželkou
anglického krále Jindřicha VIII. Když mu nedala mužského potomka, Jindřich
se s ní rozvedl.

Po smrti Isabely a Ferdinanda přešlo následnictví na jeho
vnuka Karla (císař Karel V.), o němž se říkalo, že nad jeho říší
slunce nezapadá.

Nejznámější památkou na dobu islámského Španělska je opevněné palácové
město Alhambra, centrum paláce tvoří tzv. Lví dvůr.

reklama