Spojené státy americké – vznik

Spojené státy americké - vznik

Vznik Spojených států amerických

Jádrem britských držav v Americe bylo 13 kolonií na východním pobřeží
kontinentu, největším střediskem bylo město Boston.
Od počátku 18. století se mateřské země snažily brzdit rozvoj v koloniích, aby
jim nehrozila konkurence. Byly zaváděny různé poplatky a cla, nařízení, která
bránila svobodnému trhu, zákazy obchodovat s některými zeměmi apod.
Svoji nespokojenost projevovali osadníci nejprve živelnými akcemi, nebyli nijak
organizováni.

Nespokojenost vyvrcholila v roce 1773 tzv. bostonským pitím čaje, kdy vtrhli
američtí osadníci převlečení za indiány na lodě Východoindické společnosti a
náklad čaje vyházeli do moře. Akce se stala záminkou pro anglického krále
Jiřího III., aby proti Američanům zakročil vojensky. Boston byl uzavřen, dokud
nebude škoda uhrazena. Akce spustila boj amerických osadníků za nezávislost.
V roce 1774 byl svolán I. kontinentální kongres do Filadelfie, kde byly
formulovány požadavky osadníků, vznikaly milice pro případ války, zatím ale
převládali vyjednavači.

V roce 1775 byla oficiálně vyhlášena válka za
nezávislost, z milicí se stala kontinentální armáda.
Do jejího čela se postavil George Washington
(na obr.)

4. července 1776 Kongres schválil Prohlášení
nezávislosti, což znamenalo začátek existence
Spojených států amerických.
Autorem textu byl Thomas Jefferson.

Válka za nezávislost:

První fáze války se odehrávala na severu, Američané zpočátku prohrávali.
Finanční i vojenskou podporu Američanům poskytla i Francie.
Druhá fáze války se přesunula více na jih, Američané vedeni Washingtonem
začali vítězit.
Mír byl uzavřen až v roce 1783 a teprve tehdy uznala Británie nezávislost USA. 

reklama