Velmoci na konci 19. století

Velmoci na konci 19. století

Velmoci na konci 19. století

Německo
Německo po svém sjednocení v roce 1871 zažívalo ohromný hospodářský vzestup, sílilo
i politicky a mělo zájem zařadit se také mezi koloniální velmoci. I když získalo do konce 19.
století nová území v Tichomoří a v Africe, ve srovnání s tradičními koloniálními zeměmi to
byl stále pouhý zlomek. Aby ještě více posílilo svoji roli v mezinárodní politice, muselo
vybudovat silné válečné loďstvo, modernizovat a lépe vyzbrojit svoji armádu. Na Blízkém
východě chtělo Německo rozšířit svůj vliv pomocí železnice Berlín – Bagdád. Projekt dráhy
ale vyvolal napětí mezi evropskými velmocemi, ohroženy se cítily Velká Británie a Rusko.

Francie
Na konci 19. století nebylo hospodářství Francie silné, ale země mohla
prosperovat díky svým zámořským koloniím. Francie ovládala
severozápadní část Afriky, velkou část jihovýchodní Asie i mnoho
ostrovů v Tichém a Atlantském oceánu. Paříž si v Evropě držela
prvenství jako kulturní vzor pro ostatní země. V sedmdesátých letech se
ve Francii zrodil impresionismus – nový umělecký směr, který se stal
východiskem pro další moderní umělecké styly.
Na fotografii Eiffelova věž, postavená roku 1889, osvětlená při Světové
výstavě v roce 1900.

Spojené státy americké
Dynamický rozvoj po občanské válce Severu proti Jihu a po odstranění otroctví rychle zařadil
Spojené státy mezi nejmocnější a nejprůmyslovější státy světa. Spojené státy byly na začátku
20. století na prvním místě ve výrobě oceli a těžbě drahých kovů. USA vyvážely bavlnu, obilí,
automobily, bohatly těžbou ropy, železné rudy a uhlí. Rozrůstala se města a ve velkých
centrech začaly být stavěny první mrakodrapy.

Ve Spojených státech konstruuje své vynálezy Thomas Alva
Edison (na fotografii).
K jeho vynálezům patří například žárovka, telegraf, psací stroj,
elektrická lokomotiva, dynamo, akumulátor nebo elektrická
pojistka.

V roce 1886 byla při vjezdu do přístavu New York umístěna socha Svobody.

Velký přínos pro rozvoj průmyslu znamenalo zavádění pásové
výroby. Její výhodou bylo výrazné snížení ceny výrobku a zajištění
jeho dostupnosti pro větší počet lidí. V roce 1908 např. Henry
Forda představil svůj automobil, model T, za bezkonkurenčně
nízkou cenu 850 dolarů, která pak zajistila velký odbyt.

Japonsko
V poslední třetině 19. století se Japonsko z tradiční země změnilo v prosperující moderní stát,
který výrazně podporoval průmyslové podnikání. Pro svůj rozvíjející se průmysl potřebovalo
Japonsko nové zdroje surovin, které muselo hledat mimo své vlastní území. Dostalo se do
konfliktu se sousední Čínou o nadvládu nad Korejským poloostrovem. Ve střetu s Čínou se
ukázala jednoznačná převaha Japonska a Čína se musela japonským požadavkům podřídit.

V letech 1904 – 1905 Japonsko vedlo válku s carským Ruskem, příčinou bylo obsazení
Mandžuska Ruskem. Na začátku války se zdálo, že vítězství Ruska je nevyhnutelné, Rusové
měli několikanásobně početnější armádu i námořnictvo. Vývoj ale ukázal, že Japonsko nelze
podceňovat, Japonci zničili ruskou flotilu útokem na přístav Port Arthur. I v tomto konfliktu
Japonci vítězstvím potvrdili svou technickou a mocenskou převahu a upevnili svoji pozici na
mezinárodním poli.

(Geografické vymezení Mandžuska není zcela jednotné, rozsah se podle různých definic liší. Jedná se o oblast na severu Číny, případně jihovýchodě Ruska.)

reklama