Těleso a látka

Těleso a látka

Těleso a látka

Všechna tělesa kolem nás jsou vytvořena z různých druhů látek, např. okno ze skla, stůl ze
dřeva atd.

Látky se skládají z atomů, které jsou složeny z jádra (obsahuje protony a neutrony) a
elektronového obalu.

Atomy se pak nejrůznějším způsobem spojují a vytvářejí molekuly.
Pevné látky s pravidelným uspořádáním atomů nazýváme krystalické, látky s  nepravidelným
uspořádáním atomů amorfní.
U látek určujeme některé vlastnosti jako je pevnost, tvrdost, křehkost, tvárnost a pružnost.

Hustota
Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky.
Značí se: ρ (ró)
Jednotka: kg/m3, g/cm3

Výpočet:
ρ = m / V
m – hmotnost tělesa
V – objem tělesa

Pevné skupenství
Atomy a molekuly jsou v pevné látce těsně u sebe v téměř stálých polohách, kolem kterých
kmitají.

Kapalné skupenství
Atomy a molekuly jsou v kapalných látkách také téměř u sebe, ale mohou se v celém objemu
volněji pohybovat.

Plynné skupenství
Atomy a molekuly jsou v plynných látkách daleko od sebe a mohou se v celém objemu volně
pohybovat.

Změny skupenství látek

reklama