Deformační účinky síly

Deformační účinky síly

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY

Někdy na začátku školního roku jsme se bavili o možných účincích síly. Pokud si vzpomínáte,
byly to účinky posuvné a deformační. Doposud jsme se zabývali pouze účinky posuvnými,
mezi které patří: Newtonovy pohybové zákony a otáčivé účinky síly (páka, kladka).

Nyní nastává čas zmínit se i o těch deformačních = nastává při nich ke změně tvaru tělesa.

TLAK, TLAKOVÁ SÍLA

Na desku položíme závaží, které se desky dotýká plochou o obsahu S. Toto závaží působí
kolmo na dotykovou plochu silou F, kterou nazýváme síla tlaková.
Tlaková síla je celková síla, kterou působí jedno těleso na druhé kolmo na dotykovou
plochu.
Položíme-li na tenkou pružnou desku závaží, deska se prohne = zdeformuje se.

Tlaková síla může mít na těleso deformační účinek.

V blízké době jste se vrátili z lyžařského výcviku a možná jste pozorovali jeden zajímavý jev.

Týká se to zaboření do sněhu. Myslíte si, že se zaboří do sněhu víc člověk v klasické obuvi
nebo člověk s nasazeným snowboardem?

Větší deformační účinek (víc se zaboří) člověk bez snowboardu. Jak je zmíněno výše, tlaková
síla závisí na obsahu dotykové plochy.

Deformační účinky síly závisí na velikosti působící síly na ploše, na kterou síla působí.
Čím větší síla, tím větší deformace.
Čím větší plocha, tím menší deformace.

V souvislosti s tím zavádíme fyzikální veličinu TLAK, která představuje podíl působící síly a plochy, na kterou tyto síly působí. 

reklama