Hustota látky

Hustota látky

Hustota látky

Hustota určuje hmotnost látky připadající na daný objem. Značí se ρ. Čím má látka větší hustotu, tím má při stejném objemu větší hmotnost. 

 

Základní jednotkou hustoty je kg/m3, často se také pracuje s jednotkou g/cm3 (tisícina hodnoty hustoty uvedené v základní jednotce).
Často dělíme látky na základě hustoty podle toho, jestli na vodě plavou (menší hustota než voda), nebo se potápějí (větší hustota než voda).

reklama