Magnetické vlastnosti látek

Magnetické vlastnosti látek

Magnetické vlastnosti látek

Magnety
– tělesa , která přitahují jiná tělesa (např. železo, nikl, kobalt)

Dělí se na:

přírodní magnet – nerost magnetovec, přitahuje k sobě železo a drží ho u sebe

umělý magnet – vyroben z feritů (materiály z oceli a z materiálů obsahující Fe a Ni)

Feromagnetické látky
– výrazně zesilují magnetické pole
– jsou za běžných teplot ze čtyřech prvků (Fe, Co, Ni, Gd – gadolinium) a z různých směsí těchto kovů

Ferity (ferimagnetické látky)
– tvoří zvláštní skupinu magnetických materiálů
– jsou to sloučeniny oxidu železa s oxidy jiných kovů (Mn, Ba)
– značně zesilují magnetické pole
– ve srovnání s kovovými feromagnetickými materiály mají mnohem větší elektrický odpor, proto se uplatňují v elektrotechnice

Rozdělení feromagnetických látek

magneticky tvrdé – trvalé (permanentní) magnety – po oddálení z magnet. pole zůstává magnetický

magneticky měkké – dočasné magnety – po oddálení z magnet. pole přestává být magnetický

reklama