Optické vlákno

Optické vlákno

Optické vlákno

Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které přenáší signál prostřednictvím světla.
Používá se místo kovových vodičů, protože přenáší signál s menší ztrátou a zároveň je odolné
proti rušení.

reklama