Spalovací motory

Spalovací motory

SPALOVACÍ MOTORY

Spalovací motory jsou nejrozšířenější tepelné motory

Rozdělení spalovacích motorů
1. Podle paliva
• pevné
• kapalné
• plynné

2. Podle způsobu zažehnutí
• zážehové
• vznětové
• detonační

3. Podle počtu válců a jejich uspořádání:
• hvězdicový
• ploché motory
• vidlicové motory
• vějířový motor
• motor do X
• motor do H
• motor s protiběžnými písty

4. Podle pracovního cyklu:
• 1.otáčka – 2 zdvihy – dvoudobý
• 2. otáčky – 4 zdvihy – čtyřdobý

5. Podle chlazení:
• motory chlazené vzduchem
• motory chlazené kapalinou

6. Podle rozvodu:
• motory s ventilovým rozvodem
• motory s šoupátkovým rozvodem
• motory s kanálovým rozvodem

7. Podle pohybu pístu:
• přímočarý vratný pohyb
• krouživý pohyb pístu

8. Podle použití:
• motory stacionární
• motory vozidlové
• motory letecké
• motory lodní atd.

9. Podle druhu spalování paliva:
• motory s vnějším spalováním – u těchto motorů probíhá
spalování mimo pracovní prostor motoru
• motory s vnitřním spalováním – u těchto motorů probíhá
spalování přímo v pracovním prostoru motoru

10. Podle umístění ventilů v motoru:
• DOV (direct overhead valve), konfigurace OHV s přímou
aktivací ventilů pomocí jedinečného systému pák.
• patentovaná nová konstrukce, dík níž motor lépe reaguje, je méně
hlučný a jeho chod je hladší
• SV (side valve), nejjednodušší motor s postranními ventily

Ventilový rozvod OHC
(overhead camshaft)
• konfigurace s vačkovým hřídelem a sacím a vypouštěcím
ventilem umístěným v hlavě válce nad písty

Ventilový rozvod OHV
(overhead valve)
• konfigurace se sacím a vypouštěcím ventilem umístěným v
hlavě válce nad písty
• výkon motoru je lépe optimalizován, motor je čistší a za běhu
se lépe chladí
• zvyšuje se úspora paliva
• prodlužuje se životnost motoru
• boční konfigurace s oběma ventily vedle sebe v bloku válců,
typicky rovnoběžně s vrtáním válce
• jednoduchý, spolehlivý motor
• nevyžaduje přílišnou celkovou údržbu

Spalovací motory
Komplexní spalovací motor zahrnuje následující
ústrojí a zařízení:
• rozvodové ústrojí
• zařízení
• palivová soustava
• vzduchový filtr popř. tlumič sání
• chladící soustava
• mazací soustava
• zařízení k startování
• výfuk

reklama