Tření

Tření

TŘENÍ-SÍLA, KTERÁ BRZDÍ POHYB

Tření – praxe
• Každý lyžař ví, že mazáním skluznice lyží může významně ovlivnit způsob jízdy.
• Mazáním skluznic ovlivňuje tření mezi lyžemi a sněhem.
• Lyžař, který vjede ze svahu na vodorovnou stopu, se po ujetí určité vzdálenosti zastaví.
• Mnohem dříve se zastaví při jízdě v neprojetém sněhu.

Tření, třecí síla
• Jestliže se pohybuje jedno těleso po
druhém, vzniká odpor proti pohybu,
který se nazývá TŘENÍ.
• Síla, která vyvolává odpor proti pohybu
(zpomalování pohybu), se nazývá TŘECÍ
SÍLA Ft .

Vlastnosti:
• třecí síla působí vždy proti směru pohybu
tělesa
• působí v dotykové ploše pohybujícího se
tělesa a podložky
• má směr opačný než je směr pohybu tělesa

Třecí síla nepůsobí pouze na pohybující se těleso,
ale také na těleso v klidu:
• V tomto případě třecí síla působí proti směru vnější
síly. • O velikosti této síly se můžeme přesvědčit, chceme-li
např. posunout stojící křeslo nebo židli po podlaze.

Druhy třecích sil:
Pohybová … má ji pohybující se těleso
Klidová … má ji těleso v klidu, je větší než třecí síla pohybová
Smyková … má ji těleso pohybující se přímo po podložce
Valivá … má ji těleso pohybující se např. po válečcích, je tedy podloženo jinými tělesy a má menší dotykové plochy, je tedy menší než třecí síla smyková 

SMYKOVÉ TŘENÍ:
• Příčinou vzniku smykového tření je drsnost dotýkajících se povrchů těles.
• Velikost třecí síly závisí na drsnosti dotykových ploch.

Mazání při smykovém tření:
• V případech, v nichž potřebujeme dosáhnout co nejmenšího tření, dotykové plochy mažeme obvykle OLEJEM.
• Ve třídě jsou např. namazány trubky, po nichž se posunuje tabule, panty dveří.

Velikost třecí síly se zvětšuje s velikostí síly působící na podložku, a to tolikrát, kolikrát je větší tíha tělesa z kvádrů.

Zapamatujte si:
• Velikost třecí síly závisí na drsnosti dotykových ploch.
• Třecí síla se zvětší tolikrát, kolikrát je větší tíha tělesa.
• Velikost třecí síly nezávisí na velikosti dotykových ploch.

reklama