Vlastnosti kapalin

Vlastnosti kapalin

Vlastnosti kapalin

Molekuly kapaliny se neustále a neuspořádaně pohybují v celém objemu kapaliny (Brownův pohyb).
Kapalina zaujímá vždy tvar nádoby a je téměř nestlačitelná.
Hladina kapaliny (povrchová vrstva) je ostrou hranicí mezi kapalinou a okolním prostředím a
má odlišné vlastnosti než ostatní kapalina. Tato povrchová vrstva je pevná a pružná, říkáme,
že v hladině kapaliny působí povrchové napětí.

reklama