Vlastnosti látek

Vlastnosti látek

Metody určování vlastností látek:

1. pozorování
• očima (skupenství, barvu, lesk, tvar)
• nosem (vůni a zápach)
• jazykem (chuť)
• hmatem (vodivost tepla, hrubost povrchu, pružnost)
• ušima (zvukovou vodivost)

2. pokus (experiment)
• zjišťuje chování látek za určitých podmínek
• příklady pokusů – hořlavost, chování při zahřívání, rozpustnost ve vodě

3. měření
• teplota tání
• teplota varu
• hustota

4. výpočet
• hustota z objemu a hmotnosti

reklama